ورق

شرکت امیرکبیر کاشان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
ورق گالوانیزه 0.3 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.3 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.35 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.4 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.45 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.5 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.55 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.6 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.7 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.8 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 رول سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.9 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.3 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.35 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.4 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.45 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.5 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.55 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.6 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.7 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.8 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 شیت سایز عرض 1متری طول سفارشی ضخامت 0.9 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

شیت

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.3 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.3 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.35 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.35 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.4 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.35 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.45 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.45 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.5 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.5 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.55 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.55 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.6 رول سایز عرض 1.25 متری طول سفارشی ضخامت 0.6 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.7 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.7 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.8 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.8 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
ورق گالوانیزه 0.9 رول سایز عرض 1.25متری طول سفارشی ضخامت 0.9 میلی متر فولاد امیرکبیر کاشان بروزرسانی: 20 آبان 1400 12:05

رول

تماس بگیرید - ثابت
نتایج 1 تا 30 از کل 276 نتیجه

ورق های فولادی

ورق فولادی سطح مسطحی از فولاد با ابعاد و ضخامت معین می باشد. ورق های آهن انواع مختلفی را شامل می شود از جمله: ورق سیاه ، ورق اسید شویی ، ورق روغنی ، ورق گالوانیزه ، ورق گالوانیزه رنگی، ورق آجدار، ورق آلیاژی.

ورق ها در دو نوع ورق نورد گرم و ورق نورد سرد تولید می شوند. ورق از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته ی، رول فرم و شیت تقسیم می شوند. ورق ها براساس استاندارد های متفاوت تولید میشوند و در دو دسته معمولی و صنعتی تقسیم بندی می شوند.ورق های فولادی دارای مشخصه های فیزیکی و ساختارهای خاصی هستند که بسته به این مشخصه ها در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند و درصد عمده ای از تولیدات محصولات فولادی را به خود اختصاص می دهند، این محصولات بسته به مواد تشکیل دهنده و ابعاد و ضخامت در کاربرد های مختلفی همچون ساختمان سازی و صنعت تولید خودرو و لوازم خانگی و ... مورد استفاده قرار می گیرند. ورق فولادی، فلزی است که سطح آن مسطح تر از آهن، فولاد و هر فلز دیگری می باشد و از نورد گرم شمش فولادی و یا بیلت تولید می شوند. ورق فولادی به صورت رول و کلاف در کارخانه ها تولید و عرضه می شوند که یکی از مزیت های آن نسبت به ورق های شیت و برشی است.
ورق فولادی انواع مختلفی دارد که بر اساس روش تولید و مواد خام اولیه، نام گذاری می گردند

 

استانداردهای ورق فولادی

 

براساس استاندارد سه کشور می باشد. 1- استاندارد DIN آلمان که رایج ترین استاندارد موجود در بازار ایران است ، 2- استاندارد ASTM آمریکا و 3- استاندارد گوس روسیه که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. ورق های فولادی با توجه به درصد کربن موجود در آلیاژ آنها (حدود 0.025 تا 0.03 درصد کربن) ، فرآیند تولید و آلیاژ های فلز، خواص مختلفی به خود گرفته و در نهایت کاربرد و نامگذاری آنها نیز تحت تاثیر عوامل مذکور، متغیر خواهد بود.

دیدگاه‌ها  
1
0
# نفس محمدی 1400-10-29 15:08
خیلی قیمت ورق هاتون مناسبه
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# علی 1400-10-29 16:54
سلام
ببخشید فرق ورق و اسلب چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# سعید 1400-10-30 13:29
ورق در انبار تهران با چه ضخامتهایی موجود دارید؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# مهدی مبینی 1400-11-03 15:40
ببخشید قیمت آهن آلات به عنوان مثال قیمت تیرآهن، ورق و میلگرد در چه ساعاتی از روز مشخص می شود؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
1
0
# آهن پویا 1400-11-04 14:20
به نقل از مهدی مبینی:
ببخشید قیمت آهن آلات به عنوان مثال قیمت تیرآهن، ورق و میلگرد در چه ساعاتی از روز مشخص می شود؟


عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای مبینی عزیز ، قیمت آهن آلات حدودا ساعت 11به بعد مشخص می شود و به صورت روزانه در سایت آهن پویا درج می شود.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# صادق طالبی 1400-11-03 16:56
چگونه می توانم ورق سفارش دهم؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# آهن پویا 1400-11-04 14:07
به نقل از صادق طالبی:
چگونه می توانم ورق سفارش دهم؟


عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای طالبی عزیز ، شما میتوانید انواع ورق فولادی را در سایت مشاهده و پس از انتخاب با شماره 03191010030 تماس بگیرید.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه
ارسال سریع و تحویل فوری
ضمانت خرید کالا
مشاوره رایگان خرید
پرداخت امن و مطمئن