قیمت تیرآهن هاش (بال پهن)

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

50

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 45 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

45

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 40 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

40

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 100 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

100

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

40

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 36 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

36

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 36 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

36

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 34 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

34

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 34 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

34

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 32 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

32

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

6

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

10

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

10

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

12

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

12

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

14

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

14

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

16

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

16

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

18

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

18

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

20

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

20

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

22

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

22

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

24

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

24

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

26

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

26

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

28

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
نتایج 1 تا 30 از کل 30 نتیجه
دیدگاه‌ها  
0
0
# هاشم مردای 1400-11-05 15:47
سلام وقت بخیر
خرید تیرآهن بصورت شاخه ای است یا کیلویی؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# حمید حاتمی 1400-11-10 15:38
کاربرد تیرآهن هاش در صنعت چیست؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
0
0
# آهن پویا 1400-11-13 10:04
عرض ادب و احترام خدمت شما جناب آقای حاتمی عزیز ، بیشترین کاربرد هاش (بال پهن) در صنایع پل سازی، برج سازی و صنایعی که به مقاومت بیشتری نیاز دارند می باشد.
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه