کوثر اهواز

محصولات فروشگاه

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 16 سایز 16 طول 12متری فولاد کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 14:02 14,600 تومان خرید -50
تیرآهن 14 سایز 14 طول 12متری فولاد کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 14:02 14,600 تومان خرید -50
تیرآهن 18 سایز 18 طول 12متری فولاد کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 14:02 14,600 تومان خرید -50

قیمت تیرآهن

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تیرآهن 16 سایز 16 طول 12متری فولاد کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 14:02 14,600 تومان خرید -50
تیرآهن 14 سایز 14 طول 12متری فولاد کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 14:02 14,600 تومان خرید -50
تیرآهن 18 سایز 18 طول 12متری فولاد کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 14:02 14,600 تومان خرید -50

کلاف ساده

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
کلاف 8 ساده A1 کوثر اهواز بروزرسانی: 22 آبان 1400 16:29

8

A1

تماس بگیرید - ثابت
کلاف 10 ساده A1 کوثر اهواز بروزرسانی: 23 آبان 1400 08:52

10

A1

تماس بگیرید - ثابت

قیمت میلگرد آجدار

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

10

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,080 تومان -20
میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

12

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,780 تومان14,730 تومان -20
میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

28

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20

میلگرد a3

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

10

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,080 تومان -20
میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

12

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,780 تومان14,730 تومان -20
میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

28

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20

پیشنهادات ویژه

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

10

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

15,080 تومان -20
میلگرد 12 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

12

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,780 تومان14,730 تومان -20
میلگرد 14 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 16 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

16

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 18 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

18

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 20 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

20

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 22 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

22

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 25 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

25

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 28 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

28

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
میلگرد 32 آجدار A3 کوثر اهواز بروزرسانی: 28 دی 1400 13:26

32

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

14,380 تومان14,330 تومان خرید -20
نتایج 1 تا 15 از کل 15 نتیجه

فولاد کوثر اهواز


 
یکی از کارخانه های زیر مجموعه گروه ملی صنعتی فولاد ایران ، فولاد کوثر اهواز می باشد که در سال 1381 احداث شده است و در نهایت توانست در سال 1383 شمسی به بهره برداری برسد. در جهت اجرای سیاست های خود کفا شدن در زمینه های صنعتی و شکوفا شدن اقتصاد کشور طی عقد یک قرارداد خرید با شرکت
danieli ، یک خط نورد میلگرد و همچنین مقاطع ساختمانی از سوی این شرکت ساخته و ارسال گردید. در نهایت این کارخانه در زمینی به مساخت 90 هزار متر مربع با تلاش و همت فراوان مهندسین و متخصصین داخلی به بهره برداری نهایی رسید.

محصولات نورد کوثر اهواز

کارخانه نورد کوثر اهواز به علت استفاده از شمش های فولادی به عنوان مواد اولیه برای تولیدات خود ، می تواند به تولید انواع مقاطع ساختمانی نظیر:
میلگرد ساده و میلگرد آجدار ، ناودانی ، نبشی و تسمه بپردازد . اما موضوع قابل توجه برای این شرکت ، میزان تولید ثبت شده برای این واحد تولیدی ، ظرفیتی معادل 550 هزار تن در سال می باشد.
میلگرد های تولید شده توسط کارخانه ی نورد میلگرد ، سایز های 10 الی 40 میلی متر برای میلگرد های ساده و سایز های 10 الی 50 میلی متر برای میلگرد های آجدار می باشد. همچنین برای مفتول ساده و اجدار نیز ، سایز های 5.5 الی 12 میلی متر تولید می شود.
شایان به ذکر میباشد که همه محصولات تولیدی این کارخانه اعم از میلگرد ، نبشی های بال مساوی و نامساوی ، ناودانی و انواع تسمه ها بر اساس استاندارد بین المللی DIN  تولید میشوند.
 

شماره تماس با کارشناسان آهن پویا:

 

03191010030

نوشتن دیدگاه
ارسال سریع و تحویل فوری
ضمانت خرید کالا
مشاوره رایگان خرید
پرداخت امن و مطمئن