031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

افت نرخ ارز باید به کاهش قیمت خودرو منجر شود .
شنبه 11 بهمن 1399 بازدید : 121

 

به نقل از روزنامه آفتاب اقتصادی : سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت : افت نرخ ارز باید به کاهش قیمت خودرو منجر شود .

 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید از آن جا که خودروسازان با اثر نرخ ارز با دلیل گران تر شدن مواد اولیه و.. خواستار افزایش قیمت خودرو هستند ، حال نیز باید خواسته آنها ملاک قرار گرفته و قیمت خودرو به دلیل افت نرخ هدر کاهش یابد .

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0