031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

التهابات بازار فولاد در پی تصیمات غیر کارشناسی
شنبه 17 خرداد 1399 بازدید : 460

 

هرگونه تصمیم غیر کارشناسی در التهاب بازار محصولات فولادی مؤثر است. از آن جایی که تصمیمات کوچک و بزرگ در قیمت هر یک از محصولات فولاد تاثیر گذار خواهد بود وزرات صمت عواملی را برای کنترل قیمت محصولات فولادی تعیین کرده است که در زیر به شرح آن خواهیم پرداخت.
بدون شک یکی از مهمترین تصمیمات معاون معدنی وزارت صمت در هر سال، تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است که پس از گذشت دو ماه از جلسۀ تنظیم بازار که به همین منظور به میزبانی معاونت معدنی وزارت صمت برگزار شد، به نظر میرسد در روزهای آتی شاهد اعلام نهایی قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی خواهیم بود.


در روزهای اخیر پیشنهادهای زیادی برای تعیین قیمت مطرح شده بود، به نظر شما جمع بندی کلی وزارت صمت در این باره چه خواهد بود؟


در دو ماه اخیر، کارشناسان حوزۀ فولاد و معدن، نظرات خود را دربارۀ قیمتگذاری مطرح کردهاند و این یکی از مزیتهای این دوره بر دورههای دیگر بوده است. فرصتی که معاونت معدنی وزارت صمت برای بررسی انجمنها و کارشناسان تخصیص داد، شفافیت بیشتری در مدلهای محاسبۀ قیمت ایجاد کرد. قطعا تصمیمی که وزارت صمت در این دوره خواهد گرفت کارشناسیتر خواهد بود و جوانب مختلف موضوع را رعایت خواهد کرد.


مدل پیشنهادی شرکت فولاد مبارکه برای تعیین قیمت کنسانتره و گندله چه خواهد بود؟


فولاد مبارکه خود را پایبند به تصمیمات کارشناسی و فنی میداند و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی را در التهاب بازار محصولات فولادی مؤثر قلمداد میکند. این شرکت بهترین مدل تعیین قیمت را قیمتگذاری بر مبنای توزیع سود عادلانه براساس هزینۀ سرمایهگذاری میداند.


آیا براساس این مدل شاهد افزایش در قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی خواهیم بود؟


بررسی کارشناسان نشان میدهد افزایش قیمت در سال 99 هیچگونه توجیهی ندارد، از این رو فولاد مبارکه با هرگونه افزایش قیمت مخالف است.


وضعیت کسری کنسانتره و گندله در بازار را چگونه ارزیابی میکنید؟


کسری کنسانتره و گندله برای فولادسازان در سال 99 قطعی است. در جدول توزیع مواد سال 99، 3 میلیون کسری کنسانتره وجود دارد که تا 6 میلیون قابلافزایش است و تأمین گندلۀ فولادسازان هم با توجه به عدم راهاندازی واحدهای جدید گندلهسازی با اما و اگر همراه است.


راه حل جبران این کسری را چه میدانید؟


امسال سال جهش تولید است و مدیریت کسری مواد اولیه فولادسازان قطعا در جهش تولید مؤثر خواهد بود. معاونت معدنی وزارت صمت در مدیریت بازار آهن اسفنجی تدبیری اندیشید و دلالان را    از   بازار حذف کرد. در این روش تولیدکننده متعهد است محصول خود را به تولیدکنندۀ موجود در زنجیره عرضه کند. این تدبیر قطعا باید برای کنسانتره و گندله هم اجرایی شود تا ضمن مدیریت بازار، از حداکثر مواد موجود در زنجیره استفاده گردد.
 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

1