031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

امسال تولید فولاد در کشور به 31 میلیون تن می رسد.
چهارشنبه 6 اسفند 1399 بازدید : 58

 

افزایش میزان تولید فولاد 

 

«بهادراحرامیان» در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود : این میزان تولید با قیمت های روز بازار ارزشی در حد ود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار دارد.

وی همچنین درخصوص مخالف وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری فولاد اظهار داشت : اقدام مزبور یک سگینال بسیار مثبت و دلگرم کننده ای برای تولید کنندگان و فعالان این حوزه است.

نائب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت : قیمت گذاری دستوری هیچ اثری در کاهش تورم و قیمت ها ندارد.

وی در ادامه افزود : علم اقتصاد و همه تولید کنندگان معتقدند ارزانی را باید در فراوانی جستجو کرد.

احرامیان اظهارداشت : ارزانی که با تعزیرات، قیمت گذاری دستوری و جریمه تولید کننده و توزیع کننده اتفاق بیفتد بی پایه، گذرا و دربلند مدت هم پایدارنخواهد بود.

وی تصریح کرد : مخالف وزارت صمت با قیمت گذاری دستوری فولاد یک تغییر پارادایم از سمت این وزارتخانه است.

نائب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت : موضع اصلی تولید کنندگان فولاد در کشور اینکه باید قیمت تمامی نهاده های تولید واقعی باشد.

وی افزود : ایران در مجموع ذخایر نفت و گاز مقام نخست را درسطح جهان دارد.

احرامیان بیان داشت : کشور ایران در بحث انرژی مزیت واقعی دارد و احتیاج به قیمت گذاری دستوری حتی در این حوزه هم نیست.

وی تصریح کرد : اسم اینکه تولیدکنندگان فولاد در کشورانرژی بیش از حد ارزان دریافت می کنند بسیار بیشتر از آن فشار بواسطه قیمت گذاری دستوری روی قیمت محصولات تولیدی این حوزه وارد می شود.

نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران یادآور شد : بطورکلی دریک سناریوری آزاد بودن کامل قیمت ها حتی صنعت فولاد هم برد خواهد کرد.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      1