031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

بازی دلاری با جان مردم
پنج شنبه 23 بهمن 1399 بازدید : 83

 

به نقل از  روزنامه تجارت : بازی دلاری با جان مردم 

 

چند سالی است که نحوه فروش ارز، ثبات قیمت ارز و تنظیم بازار ارز به یکی از معضلات بزرگ کشور تبدیل و سهوی یا عمدی به یک بحران ملی تبدیل شده که دولتها با وعده تنطیم بازار و تک نرخی کردن قیمت ارز، رأی مردم را کسب ولی بعد از سرکار آمدن، نه تنها به وعده های داده شده در این خصوص عمل نمی کنند بلکه این بحران را بعنوان یک فرصت و بهانه در جهت کسب  درآمدهای سرشار برای خود حفظ می کنند تا از این طریق بانک مرکزی را به صرافی بزرگ برای دولت مبدل کرده و دهها یا صدها میلیون دلار را روزانه یا بطور هفتگی در بازار آزاد به نرخی بسیار بالاتر از نرخ دولتی فروخته و هزاران میلیارد تومان کسب درآمد کنند.

در دوران مدیریت سابق و اسبق بانک مرکزی هر روز شاهد توزیع و فروش ارز دولتی در بازار آزاد بودیم و عواقب را هم به عینه دیدیم اما پس از انتصاب آقای همتی بعنوان رئیس بانک مرکزی، از ارز فروشی علنی چندان خبری نبود و آقای همتی بارها اعلام کرد که توان تنظیم بازار ارز را دارد. اما فشارهای بیرونی و دخالتهای بی جای دولت، دست و بال ایشان را بست و اجازه مدیریت صحیح را به ایشان نمیدهد. بارها آقای روحانی اظهار کرده قیمت ارز دست دولت است و من میتوانم بگویم امروز قیمت تا فلان عدد پایین بکشند!! یعنی ایشان تصمیم گیرنده است و رئیس جمهور و دوستانی که نزدیک به حلقه ریاست جمهوری هستند اجازه مدیریت صحیح به رئیس بانک مرکزی نمیدهند و ایشان از همه طرف تحت فشار است.

آقای همتی بارها گفته نرخ ارز پایین خواهد آمد و ظواهر امر و اتفاقات داخلی و بین المللی هم مؤید این موضوع است و همین انتظار مردم جهت کاهش نرخ ارز موجب شده تا بازار سکه و ارز از تب و تاب همیشگی بیفتد و بساط دلال بازی جمع شود. اما به ظاهر دولت از آرامش بازار ارز خیلی خشنود نیست و از اینکه بخشی از درآمدهای سرشارش که از بازار ارز حاصل میشده از بین رفته ناراحت و بشدت دنبال فرصتی است تا این بازار را رونق و مردم را بسمت بازار آزاد ارز بکشاند .

 

 

negar shahi

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0