031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

جهت یابی بازار طلا
شنبه 18 بهمن 1399 بازدید : 93

 

به نقل از روزنامه روزگار معدن : جهت یابی بازار طلا.

 

طلا همواره به عنوان فلزی گرانبها موردتوجه بوده است. این فلز جایگاه ویژه ای در پوشش دادن ریسک سرمایه گذاری دارد و از سرمایه ها در بلند مدت محافظت میکند. اگرچه طلا در سال 2020 به رکورد تاریخی قیمت خود رسید اما برآوردهای پیشین بسیاری از کارشناسان بازار دنیا ، قله های قیمتی بیشتری برای این فلز برآورد کرده بودند که محقق نشد. در سال جاری میلادی ، انتظار میرود اقتصادهایی مانند چین و هند با بهبود وضعیت روبرو شوند. قیمت طلا در دوران ثبات سیاسی و اقتصادی همگام با سایر فلزات است اما در دوران بی ثباتی که سایر کامودیتی ها از رونق می افتند ، طلا در مسیر صعود قرار میگیرد.

 

Bayat ghazal

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0