031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

حل معضلات مسکن ملی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 بازدید : 28

 

بسیاری از کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که در سال های اخیر به دلیل مشکلات متعدد ، بازار های داخلی کشور از جمله مسکن گرفتار هیجانات و نوسانات شدیدی شد که با اقدامات مناسب می توان قیمت مسکن را به سمت کاهش و به نفع مصرف کننده تعدیل کرد . از این رو بحث اقدام ملی مسکن بسیار داغ شده است و در خصوص این طرح نظر های گوناگونی وجود دارد .

برخی از فعالان بازار املاک و مسکن می گویند اگر این طرح  در یک چارچوب قانونمند و موثر تعریف شود حتما در تعدیل قیمت خانه و آپارتمان در کشور موثر خواهد بود . منظور از چارچوب قانونی اعطای زمین به انبوه سازان و مطالبه ساخت از آن ها، نظارت مداوم بر بازار مسکن و در آخر جلوگیری از فسادهای احتمالی از طریق مراجع عالی قضایی عنوان کرد .

حسن بختیاری عضو هیات مدیره شرکت تعاونی و انبوه سازی مسکن در این زمینه اظهار کرد : دولت باید حضور خود را در زمینه های کاری و عملیاتی کاهش و بیشتر نظارت خود را در این بخش افزایش دهد و سازمان هایی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورهم بر این موضوع  نظارت داشته باشند . اگر دولت برای سازندگان و شرکت های تعاونی زمین با نرخ دولتی تامین کنند گام مهمی در زمینه ایجاد تعادل و کاهش قیمت در بازار مسکن برداشته خواهد شد .

 

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0