031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

خطر تعطیلی قطعه سازان با ورود چینی ها
چهارشنبه 18 فروردین 1400 بازدید : 7

 

به نقل از روزنامه ابرار اقتصادی : خطر تعطیلی قطعه سازان با ورود چینی ها 

 

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو با تاکید بر خطر توقف کار خودروسازان تصریح کرد: با توجه به اینکه از نظر اقتصادی به شدت وضعیت نامناسب و چالش هایی هم پیش رو است، این شرایط می تواند به توقف های گسترده بیانجامد. چراکه رقم بدهی و زیان انباشته به وضعیت بی سابقه و غیرقابل جربانی رسیده و اگر قرار باشد به همین منوال قیمت گذاری هم ادامه دهیم، کار تمام است.

امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: سال 1400 سال بسیار مبهمی برای صنعت خودرو است، می تواند سال سقوط یا پرواز باشد از طرفی صنعت خودرو در سال 1399 کارهای بزرگی در راستای توسعه فناوری و داخلی سازی انجام داده و تیراژ را هم افزایش دادند اما متاسفانه از نظر اقتصادی نتایج فاجعه آمیز بود. سرنوشت صنعت خودروسازی به این موضوع وابسته است که آیا امسال سیاست گذاران ما اجازه آزادسازی قیمت ها را می دهند یا خیر.

 

این کارشناس خودرو با تذکر خطر ورود دیگر کشورها به بازار ایران و تبعات آن گفت: اگر پای چینی ها یا غربی ها هم به بازار باز شود، این صنعت با چالش جدی فروش روبرو می شود. این خطر وجود دارد که با حضور چینی ها که ما تجربه کار با آنها در صنعت خودرو را داریم، به شدت قطعه سازان با مشکل مواجه شوند و با این چالش، در کنار ضربه ای که چند سال پیش خوردند بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0