031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودرو های وارداتی
دوشنبه 20 بهمن 1399 بازدید : 99


به نقل از روزنامه اخبار صنعت : دستور رئیس قوه قضائیه برای تعیین تکلیف خودرو های وارداتی
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه دو تا سه هزار خودروی وارداتی در حال رسیدگی در محاکم قضایی هستند، گفت: مراودات تجاری ایران و اورآسیا به 206 میلیارد دلار رسیده است که رئیس قوه قضائیه دستور دادند آنها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

marzieh moeini

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0