031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

رشد تولید محصولات منتخب معدنی
یکشنبه 15 تیر 1399 بازدید : 173

 

براساس آمار در سال گذشته نسبت به سال 97، از 11 محصول منتخب معدنی هشت محصول افزایش تولید و فقط 3 محصول کاهش تولید داشتند.
آمار عملکرد سال گذشته منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این است که در تولید محصولات منتخب معدنی سال 98، هشتت محصول افزایش تولید 1.4 درصدی تا 13.2 درصدی را در مقایسه با آمار تولید سال 97 تجربه کرده اند.
بر این اساس ظروف شیشه ای بیشترین میزان تولید را در سال قبل تجربه کرده است. در طول سال 98، بیش از 530 هزار تن ظروف شیشه ای تولید شده است که در مقایسه با 468 هزار تن تولید شده در سال 97، رشد 13.2 درصدی داشته است.
پس از آن سیمان، ظروف چینی و فولاد خام به ترتیب رشد تولید 7.9، 7.6 و 7.4 درصدی را در طول سال 98، نسبت به سال 97 تجربه کرده‌اند. در سال 98، میزان تولید سیمان شش میلیون و 139 هزار تن، ظروف چینی 54 هزار تن و فولا خام 25 میلیون و 344 هزار تن بوده است. این سه محصول در سال 97 به ترتیب سیمان حدود پنج میلیون و 689 هزار تن، ظروف چینی 50 هزار تن و فولاد خام 23 میلیون و 606 هزار تن تولید شده‌اند.
در طول مدت سال گذشته، همچنین شیشه جام، چینی بهداشتی و محصولات فولادی نیز در سطح 5 درصد رشد تولید در مقایسه با سال 97 داشته اند. این محصولاد به ترتیب از 981 هزار تن، 104 هزار تن و 19 میلیون و 578 هزار تن تولید شده در سال 97 به یک میلیون 39 هزار تن، 109 هزار تن و 20 میلیون و 548 هزار تن در سال قبل رسیده اند که به ترتیب 5.9، 5.1 و 5 درصد رشد تولید را تجربه کرده اند.
طبق آمار کمترین میزان تولید مربوط به کاتد مس است که با رشد 1.4 درصدی از 249 هزار تن تولید شده در سال 97 به، 252 هزار تن در سال 98 رسیده است. کمترین رشد تولید در محصولات معدنی در مدت یاد شده، مختص کاتد مس بوده که با 207 هزار تن تولید شده در 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 201 هزار تن بوده است، رشد 3.1 درصدی تولید داشته است.
در مقابل اما شمش آلومینیوم، کنسانتره زغال‌سنگ و آلومینا نیز به ترتیب 7.8 درصد، 6.4 درصد و 2.3 درصد در طول سال 98 در مقایسه با سال 97 کاهش تولید داشته‌اند.
براین اساس کنسانتره زغال سنگ در سال گذشته یک میلیون و 522 هزار تن و شمش آلومینیوم 285 هزار تن و آلومینا 232 هزار تن تولید شده که به ترتیب میزان تولید این محصولات در سال 97، به ترتیب یک میلیون و 626 هزار تن، 310 هزار تن و 237 هزار تن بوده است.

 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0