031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

سخت گیری صادرات فولاد
شنبه 20 اردیبهشت 1399 بازدید : 341

 

دکتر سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره ی برنامه تولید فولاد کشور در سال 99 و میزان تولید مازاد بر نیاز داخل بیان کرد: امسال تصمیم بر این است که تولید فولاد خام در کشور به 30 میلیون تن برسد. از این مقدار، 10 میلیون تن در گروه فولاد مبارکه شامل فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد سبا تولید می شود.

اگر در کنار تولید گروه فولاد مبارکه، ۱.۵ میلیون تختال فولاد خوزستان را نیز از عدد ۳۰ میلیون تن کم کنیم، ۱۸.۵ میلیون تن فولاد در کشور داریم که حدود ۷ میلیون تن آن مورد نیاز تولید داخل در واحدهای نورد است. پس ما بسیار بیشتر از نیاز داخل، تولید مازاد داریم و حداقل بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن شمش مازاد بر نیاز در کشور داریم که باید صادر شود.
 

 

بیش از دو برابر نیاز داخل، شمش تولید می کنیم
 

وی با یادآوری شرایط تحریم و بحران کرونا افزود: در شرایطی که ما بیش از دو برابر نیاز داخل، شمش فولادی در کشور تولید می کنیم، مسئولین دولتی باید با واحدهای فولادسازی مشورت کنند و از آن ها بپرسند شما برای افزایش صادرات به چه تسهیلاتی نیاز دارید. فراموش نکنیم که ما تحریم هستیم، در نقل و انتقال ارز به کشور با محدودیت روبرو هستیم و علاوه بر این، بحران کرونا نیز وجود دارد.
 

 

نگرانی نسبت به صادرات فولاد، قابل درک نیست
 

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد به محدودیت های صادرات فولاد عنوان کرد: تصمیماتی که گرفته می شود درست برعکس نیازهای صنعت فولاد کشور است. باید برای صادرات فولاد مشوق درنظر گرفته شود اما جلوی پای صادرکننده سنگ گذاشته می شود. صادرکنندگان فولاد باید مورد به مورد از وزارت صمت برای صادرات مجوز بگیرند. در چنین شرایطی صادرکننده چگونه می تواند برای صادرات خود قرارداد بلندمدت ببندد؟!
وی خاطرنشان کرد: اصلاً روشن نیست چرا در حوزه صادرات فولاد نگرانی وجود دارد. وقتی دو-سوم شمش فولادی تولیدی، مازاد بر نیاز داخل است و باید صادر شود، دلیلی برای نگرانی نسبت به میزان صادرات فولاد وجود ندارد. صادرات ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن فولاد در شرایط تحریم و کرونا کار ساده ای نیست و باید برای آن مشوق درنظر گرفته شود نه اینکه صادرات فولاد نیازمند مجوز محموله به محموله باشد.
 

 

بدون تسهیل صادرات، جهش تولید اتفاق نمی افتد
 

وی با اشاره به شعار امسال گفت: فارغ از این که کشور نیاز به ارز حاصل از صادرات غیر نفتی دارد و به این علت نیز صادرات باید آسان شود، امسال سال جهش تولید است و اگر قرار است جهش تولید تحقق یابد باید به حال مقررات دست و پاگیر موجود فکری کرد. با محدودیت های فعلی جهش تولید در صنعت فولاد محقق نخواهد شد و تولید فولاد کشور از 27 میلیون تن در سال گذشته به 30 میلیون تن در امسال افزایش نمی یابد. برای محقق شدن جهش تولید با همه با هم بسیج شوند؛ برای جهش تولید باید سیاست مجوز مورد به مورد برای صادرات فولاد جای خود را به اعطای مشوق های صادراتی دهد و تمامی محدودیت های صادراتی لغو شود تا شمش مازاد بر نیاز داخل صادر شود.

 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

1