031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

سود هر سهم «فولاد» افزایشی بود
شنبه 28 تیر 1399 بازدید : 417

 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه ثبت شده 130 هزار میلیارد ریال، صورت های مالی 12 ماهه دوره منتهی به 29 اسفند 1398 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دوره مذکور، مبلغ 147 هزار و 959 میلیارد و 808 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 708 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که در مقایسه با دوره ی مشابه سال قبل افزایش 21 درصدی داشته است.
"فولاد" در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۷، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۱۲۲ هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۵۸۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.
همچنین شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی 29 اسفند ماه 97، سود هر سهم را با افزایش 23 درصدی در مقایسه با سال قبل، 980 ریال و سود خالص را 204 هزار و 735 میلیارد و 902 میلیون ریال اعلام کرده بود.

 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0