شاخص کل هم‌ وزن اما سبزپوش شد و با رشد ۳۱۳ واحدی ، ۴۶۵ هزار و ۷۴۸ واحد را ثبت کرد. 

شستل ، شپنا ، شبندر ، شتران ، پارس و حکشتی نمادهای تاثیر گذار بر سرخپوشی شاخص کل هستند.

در گروه خودرویی‌ها ، خودرو در قیمت ۳۲۰ تومان دنبال می‌شود. خساپا در قیمت ۲۲۹ تومان داد و ستد می‌شود. خبهمن با خبر جدید ارزیابی جذابش در قیمت ۳۴۴۰ تومان قرار دارد.

برکت نزدیک به ۱۳۰ میلیون صف خرید دارد؛ گروه دارویی سبزپوش و مورد توجه هستند.

نماد‌های شستا، شپنا و شبریز بیش‌ترین تأثیر مثبت و نماد‌های فولاد، خبهمن و فملی بیشترین اثر منفی را بر روند حرکت شاخص گذاشته‌اند.

فلزات اساسی امروز معاملاتی تجربه می‌کنند. فولاد ٬ فملی ٬ فباهنر ٬ کویر٬  فنوال و کیمیا از جمله نماد‌های مثبت و متعادل گروه اند. فروس و زنگان پر عرضه معامله می‌شوند. فزرین فنورد نماد‌های مورد توجه گروه اند. فملی٬ ذوب٬ فاسمین٬ فخوز متعادل و با گرایشی منفی داد وستد می‌شوند.

در گروه خودرویی خودرو، خبهمن و خساپا معاملات متعادلی در محدوده مثبت دارند.