031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

شبکه توزیع بستر رانت خواران فولادی.
یکشنبه 26 بهمن 1399 بازدید : 103

 

به نقل از روزنامه اسکناس : شبکه توزیع رانت خواران فولادی.

 

گروه صنعت و تجارت : رئیس اتحادیه ی آهن فروشان با بیان اینکه فولاد بلاتکلیف است و نظارتی روی بازار وجود ندارد گفت : دولت و مجلس در تدوین طرح فولاد ، باید نظرات شبکه توزیع یعنی آهن فروشان را هم در نظر قرار دهند.

Bayat ghazal

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0