031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

ضربه کاری مجلسی ها به فولاد
یکشنبه 3 اسفند 1399 بازدید : 51

 

به نقل از روزنامه صمت : ضربه کاری مجلسی ها به فولاد.

 

ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بحث تنظیم بازار فولاد و تصویب قانونی برای سروسامان دادن به آسفتگی های موجود در این زنجیره، اشتباه محض است. علاوه بر این سیاست یادشده به منزله نادیده گرفتن جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم این بازار و رفع چالش های حاکم بر آن است در دوران فعالیت معاونت معدنی پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت اطالعات اشتباهی از این زنجیره و عملکرد آن رسانه ای شد و همین اطالعات غلط نیز امروز ضربات غیرقابل جبرانی را به این زنجیره وارد می کند . در اقتصاد سالم ،  قیمت گذاری دستوری جایگاهی ندارد. اما طی ماه های گذشته و با وارد آمدن فشار و تفسیر اشتباه از واقعیت ها فعالیت فولادسازان به شدت تحت فشار قرار گرفتند. در چنین شرایطی، فولادسازان به مصرف آب، برق و گاز ارزان و گران فروشی محصول نهایی خود متهم شدند. این درحالی است که این تولیدکنندگان در مسیر تولید خود با چالش های جدی همچون تحریم های بین المللی روبه رو هستند و در همین حال اهداف توسعه ای متعددی را در دستور کار دارند.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0