031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

طرح جامع فولاد کشور و معضل کم آبی صنعت فولاد
دوشنبه 4 اسفند 1399 بازدید : 46

 

کم آبی در صنعت فولاد

 

یکی ازمهمترین معضلات پیش روی صنعت فولاد ؛ کم آبی ومسائل حاشیه ای آن است . ازسالیان پیش بدلیل عدم وجود یک برنامه مدون واصولی و براساس بخشی نگری وجزیره ای عمل کردن مسئولان تصمیم گیر درعرصه صنعت ؛ باصدورمجوز های بی رویه وعدم پایش نیازهای کشوربه فولاد ومصنوعات آن ؛ واحدهای تولیدی فولاد بی رویه وبدون جانمایی دقیق ؛ دریک پراکندگی غیرعقلایی درکشورایجادشدند .

 

متاسفانه هنوز هم شاهد هستیم بسیاری ازمقامات وسیاسیون مناطق مختلف کشور صرفا بخاطر اینکه به مردم بگویند ماهم برای شماکاری کردیم مصرا بدنبال احداث واحدهای فولادی درمناطقی هستند که هیچگونه توجیه اقتصادی برای منطقه وکشور ندارد.

 

ازسال 1396که تدوین طرح جامع فولاد کشور دردستور کارقرارگرفت تاامروز که این طرح به ویرایش ششم خودرسیده است بازهم متاسفانه شاهد هستیم به این سندمهم وبالادستی درصنعت فولاد ومعدن توجه نمی شود .

 

حدود بیست سال است که کشور وارد دوران خشکسالی شده است ؛ بگذریم از اینکه کلا کشورما دریک ناحیه گرم وخشک جغرافیایی قراردارد ؛ اما بروز خشکسالی نیز مزید برسایر علل شده است. چالش کم آبی که درکشور بصورت یک اپیدمی درآمده است ؛ همه شئونات زندگی شهروندان ایرانی را تحت اشعاع قرارداده است ؛ وخشکسالی حتی تبعات سوءاجتماعی دربرخی مناطق به همراه داشته وباعث مهاجرت های شدید به شهرها وتشدید حاشیه نشینی شده است .

 

صنعت فولاد که از صنایع آب بر است نیز ازاین معضل رهایی نجسته وهمچنان دربی ابی غوطه ورمانده .موضوع کم آبی زاینده رود ؛کارون ودیگررودخانه های بزرگ کشور باعث شد تاطرح عظیم انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی کشور مطرح واجرایی شود وخوشبختانه طی چهارماه گذشته امسال شاهد افتتاح دوفاز از انتقال آب خلیج فارس به یزد وکرمان دوقطب بسیارمهم صنایع معدنی وفولادی بودیم . این پروژه که درسه فاز اجرا می شود ؛ درفاز اول از آب شیرین کن در خلیج فارس شروع شد تا به معدن گل گهر در سیرجان رسید، فاز دوم از گل گهر به سرچشمه است و فازاز سرچشمه به چادرملو در یزد می رسد .

 

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0