031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

عبور صادارت ایران از چهل میلیارد دلار
دوشنبه 20 بهمن 1399 بازدید : 128

به نقل از روزنامه اسکناس : عبور صادارت ایران از چهل میلیارد دلار 
رئیس کل گمرک ایران گفت : _42 سال قبل صادرات ایران نیم میلیارد دلار بود اما سال قبل بیش از 40میلیارد دلار صادرات داشتیم.
پیش بینی میشود در سال جاری صادرات واردات ایران از 80میلیارد دلار عبور کند.
ایران 7.5 درصد منابع و 1درصد خشکی ها و 1درصد دریاهای جهان را در اختیار دارد، اگر قرار باشد 1درصد تجارت را در اختیار داشته باشد، این رقم باید بالای 240میلیارد دلار باشد.
 

marzieh moeini

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0