031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

عوامل موثر در افزایش قیمت فولاد
چهارشنبه 18 فروردین 1400 بازدید : 13

 

هنگامی که در مورد صنعت یک کشور و به خصوص تولیدکنندگان گفت‌وگو می‌شود، معمولاً یکی از مهمترین مباحث، چشم انداز بلند مدت آن صنعت و به تبع آن هزینه‌های جاری مربوط به مواد اولیه مورد نیاز می‌باشد. اکثر صنایعی که در چشم انداز خود افزایش قیمت مواد اولیه را پیش بینی می‌کنند ، بخش اصلی هزینه‌های خود را به خرید مواد اولیه و پر کردن انبار اختصاص می‌دهند تا از فشار تورمی در امان باشند و قدرت رقابت بیشتری در بازار هدف داشته باشند. بنابراین برای هر فعالیت اقتصادی و به خصوص تولیدی شناخت عوامل تأثیر گذار در قیمت مواد اولیه بسیار مهم و به نوعی برگ برنده آن برند می‌باشد که می‌تواند با حاشیه سود ثابت و کاهش هزینه‌های تولید مشتریان بیشتری را جذب نماید.

عرضه و تقاضا اولین دلیل تغییرات قیمت فولاد می‌باشد. در مقیاس جهانی با شروع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و افزایش تقاضای مواد اولیه قیمت مواد اولیه فلزی افزایش می‌یابد که این مهم با توجه به برخی مولفه‌های تأثیرگذار مانند قیمت فولاد صادراتی، باعث افزایش قیمت فولاد در کشور نیز می‌گردد. در دوران رکود اقتصادی با کاهش تقاضا در کشورهای مصرف کننده فولاد روبرو می‌شویم این روند برعکس و قیمت‌های جهانی کاهش می‌یابد.

 

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0