031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

فاصله ی ظرفیت تولید کنسانتره و گندله با چشم انداز 1404
یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 بازدید : 370

 

براساس جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با زنجیره فولاد در افق 1404 نشان دهنده ی آن است که در زمینه ظرفیت کنسانتره و گندله سنگ آهن در شرایط کنونی تا چشم انداز، حدود 30 میلیون تن فاصله وجود دارد.
در زمینه ی کنسانتره سنگ آهن در کشور 26 واحد فعال وجود دارد که ظرفیت واحد های فعال 58.3 میلیون تن است، ظرفیت طرح های قابل تحقق در این بخش 22.8 میلیون تن و ظرفیت طرح های محتمل 9.2 میلیون تن است.
همچنین ظرفیت طرح های راکد و نامشخص 21.3 میلیون تن برآورد شده و در مجموع واحدهای فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل 90.5 میلیون تن قید شده است.
پیش بینی ظرفیت تا سال 1399 رقم 62 میلیون تن به ثبت رسیده است که بدین ترتیب نشان دهنده ی فاصله 27.5 میلیون تن تا افق چشم انداز است.
مقدار نیاز براساس برنامه 1404 و دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد (شمش) بالغ بر 80 میلیون تن پیش بینی شده است.
براساس جداول مورد بررسی، مازاد تا افق 1404 با محاسبه واحد های فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل در زمینه کنسانتره سنگ اهن 10.5 میلیون تن برآورد شده است.
شمار واحدهای فعال گندله سنگ آهن برابر آمار وزارت صنعت اکنون به 13 واحد بالغ می شود که ظرفیت 47.6 میلیون تنی دارند و ظرفیت طرح های قابل تحقق 25.9 میلیون تن به ثبت رسیده است.
طرح های محتمل 16.5 میلیون تن و طرح های راکد هم 27.5 میلیون تن ظرفیت دارند.
مجموع واحدهای فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل 90 میلیون تن و پیش بینی ظرفیت تا سال 99 در این بررسی 62 میلیون تن ثبت شده و براساس سند چشم انداز 1404 میزان نیاز 76 میلیون تن برآورد شده است.
علاوه براین میزان کمبود گندله سنگ آهن تا افق چشم انداز براساس واحد های فعال و طرح های قابل تحقق و محتمل 14 میلیون تن به ثبت رسیده است.
در حال حاضر ظرفیت فولاد سازی کشور 36 میلیون تن است و قرار است براساس چشم انداز به 55 میلیون تن برسد.

  آهن پویا

  آهن پویا

  آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

  به اشتراک بگذارید

  دیدگاه

   0