031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

فراز و نشیب فولاد در مسیر توسعه
یکشنبه 12 بهمن 1399 بازدید : 58

 

روزنامه روزگار معدن : فراز و نشیب فولاد در مسیر توسعه

در طول 42 سال گذشته صنعت فولاد رشد قابل توجهی داشته تا جایی که در حال حاضر میزان تولید این صنعت سالانه به حدود 30 میلیون تن افزایش یافته است .

صنعت فولاد از شاخصه های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، بنابراین رشد این صنعت نشان از حرکت کشور به سمت  و توسعه صنعتی شدن دارد .

 

 

negar shahi

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0