031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

مجلس ، نگاه واحد به بورس ندارد.
شنبه 18 بهمن 1399 بازدید : 22

 

به نقل از روزنامه شروع : مجلس ، نگاه واحد به بورس ندارد.

 

 

نائب رییس مجلس گفت : در رابطه با بورس ، مجلس به صورت جدی وارد شد و با پیگیری ها جابجایی مدیر بورس صورت گرفت اما در مجلس یک نگاه واحد در مورد بورس وجود ندارد و برخی آنرا تخلف تخلف و جرم می دانند و برخی موافق مقام قضایی در ابن رابطه نیستند و معتقدند باید با سیاست اقتصادی این مشکل را مرتفع کرد.

    Bayat ghazal

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0