031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

مسکن رکورددار رکود شد
ﺳﻪ شنبه 5 اسفند 1399 بازدید : 41

 

به نقل از روزنامه ابرار اقتصادی : مسکن ، رکورددار رکود شد 

 

بهمن ماه امسال عمیق ترین رکود بازار امالک در مقایسه با ماه های مشابه سال های قبل از آن دست کم از سال ۱۳۸۸ تا کنون رقم خورد ؛ یک ماه مانده به پایان سال که انتظار می رفت با توجه قرار گرفنت در بازه زمانی شب عید معامالت رشد کند فقط ۲۹۵۰ فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید که این حجم از کسادی در ماههای بهمن ۱۱ سال گذشته بی سابقه بوده است .

 

به گزارش ایسنا ، ماه گذشته و در رشایطی که توقع می رفت پس از سه ماه کسادی ، معاملات مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفنت در بازه زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشد کند ، تحت تاثیر افت توان تقاضای واقعی و عقب نشینی رسمایه گذاران از بازار امالک روند کاهشی معامالت که از آبان ماه قبل رشوع شده بود ادامه پیدا کرد .

 

بر اساس اعالم مصطفی قلی خرسوی ـ رییس اتحادیه مشاوران امالک ـ بهمن ماه امسال تنها ۲۹۵۰ فقره معامله ملک اعم از مسکونی ، تجاری و اداری در شهر تهران به امضا رسید که نسبت به ماه قبل ۳۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۲ درصد کاهش یافت . این حجم اندک معامالت امالک از سال ۱۳۸۸ تا کنون بجز فروردین ۱۳۹۹ بی سابقه بوده است .

 

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0