031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

نخستين کليد طلایی برای نفت ايران
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 بازدید : 11

 

يک کارشناس ارشد حوزه انرژي معتقد است درصورت رفع تحريم ها ايران مشکلي از نظر فني براي بازگشت به بازار ندارد اما ممکن است موانعي از سوي غول هاي نفتي وجود داشته باشد که بايد مديريت شود ، هرچند آسان نيست اما بازگشت ايران امري شدني است و مي توانيم منتظر تحقق آن باشيم .

سيدمهدي حسيني ، با اشاره به چالش ها و موانع موجود براي ورود ايران به بازار نفت ، اظهار کرد : ظرفيت توليد اسمی نفت ايران حدود 4 ميليون و 200 هزار بشکه است يعني ايران مي تواند تا اين ميزان نفت توليد کند ، حدود 600 تا 700 هزار بشکه نيز ظرفيت توليد ميعانات داريم که جزو توليدات نفتی ما به حساب می آيد البته بخشی از آن در داخل کشور مصرف و بخشی ديگر صادر می شود .

 

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      1