031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

چراغ سبز مجلس به رانت در واردات خودرو
چهارشنبه 15 بهمن 1399 بازدید : 26

 

به نقل از روزنامه تجارت : چراغ سبز مجلس به رانت در واردات خودرو 

صنعت و تجارت : اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 در دی ماه امسال مصوب کردند خودروهای خارجی غیر آمریکایی که تا پایان آذر سال 99 وارد مناطق آزاد شده اند و ارز آنها پرداخت شده است ، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد .

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0