031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

چرا قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز پایین نمی آید
دوشنبه 13 بهمن 1399 بازدید : 78

 

روزنامه سبزینه : چرا قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز پایین نمی آید ؟

کم شدن نرخ ارز از 30 به 24 هزار تومان فعلی را نمیتوان کاهش نرخ ارز نامید و انتظار کاهش قیمت ها در دیگر قیمت ها در دیگر بخش های اقتصاد کشور را داشت . چراکه این موضوع زمان بر خواهد بود. اقتصاد ایران متکی به نفت است و اقتصاد مستقل تولیدی ندارد و نیروی محرکه ی آن دولت است که با یک اقتصاد ازاد کاملا متفاوت است.

 

negar shahi

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

0