031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

چین بازیگر اصلی زنجیره ی فولاد است
دوشنبه 13 بهمن 1399 بازدید : 70

 

روزنامه صمت : چین بازیگر اصلی زنجیره ی فولاد است.

چین سهم قابل توجهی از تولید فولاد جهان را در اختیار دارد. برهمین اساس نیز این کشور در سال های اخیر به واردکننده ی بزرگ سنگ آهن در دنیا تبدیل شده است. بنابراین روند مصرف سنگ آهن از سوی این کشور تاثیر به سزایی بر شرایط بازار این محصول در جهان دارد.

 

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0