031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

گام مهم صنعتگران برای داخلی سازی کالاها
دوشنبه 13 بهمن 1399 بازدید : 59

 

روزنامه اسکناس : گام مهم صنعتگران برای داخلی سازی کالاها

گروه صنعت و تجارت گفت : رئیس مرکز ساخت داخل ، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت در جلسه هم اندیشی تشکل های ماشین سازی بر ضرورت توسعه ساخت داخل در حوزه ی ماشین سازی و تجهیزات تاکید کرد . مسئولین وزارت صمت از سرمایه گذاری سری 203  قلم کالا در آینده ای نزدیک خبر داد.

    negar shahi

    به اشتراک بگذارید

    دیدگاه

      0