031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

یارانه نقدی سال آینده دو برابر میشود
دوشنبه 6 بهمن 1399 بازدید : 129

 

به نقل از روزنامه کار و کارگر :

سخنگوی وزارت تلفیق گفت : یارانه نقدی سال آینده دو برابر میشود.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در نشست خبری دیروز در تشریع مصوبات این کمیسیون با اشاره به افزایش دو برابری یارانه مردم گفت : به هر شخصی که در حال حاضر یارانه 45 هزار و پانصد تومانی دریافت می کند براساس مصوبه تلفیق در سال آینده 91 هزار تومان یارانه پرداخت میشود . بنابراین یارانه ی تمام افراد یارانه بگیر سال 1400 دو برابر خواهد شد.

 

آهن پویا

آهن پویا

آهن پویا با بیش از یک دهه تجربه پر فروش، پایبند به اصول حرفه ای و اخلاقی در عرصه خرید و فروش در مرزهای داخلی و خارجی یاری گر شما در صنعت فولاد است

به اشتراک بگذارید

دیدگاه

1