30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 6 مهر 99

در هفته ای که گذشت قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین از 122 دلار تا حدود 114 دلار هر تن خشک سی اف آر پایین آمد و با توجه به افت قیمت های اخیر و [...]

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد 30 شهریور 99

فولاد ایران: سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین هفته گذشته در ابتدا صعودی بود و به اوج قیمت بیش از شش سال اخیر رسید و تا بالای 130 دلار هر تن خشک سی [...]

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد 23 شهریور 99

فولاد ایران: هفته ی قبل سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین را مثبت آغاز کرد اما تا پایان هفته نگرانی ها راجع به چشم انداز منفی تقاضای فولاد چین در [...]

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 26 مرداد 99

در هفته ای که گذشت میانگین قیمت سنگ آهن خلوص 62% وارداتی در چین از اوج قیمت یک هفته قبل هم گذشت و بالاتر از 122 دلار به ثبت رسید اما تا پایان هفته کمی [...]

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 4 مرداد 99

در هفته ای که گذشت با افزایش تنش های میان آمریکا و چین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62% تا 3 دلار کاهش یافت و به 108 دلار هر تن سی اف ار رسید. البته با ت [...]

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 29 تیرماه 99

هفته ای که گذشت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد را در حدود 111 دلار هر تن خشک سی اف آر به پایان رساند که حدودا رشد قیمت 4 دلاری داشت. امید به بهبود تقاضا [...]

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 22 تیر 99

در هفته ای که گذشت آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین تا 7 دلار بهبود داشته و 107.05 دلار هر تن خشک سی اف آر به ثبت رسید. البته به نظر فعا [...]

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 14 تیر 99

در هفته گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 100.45 دلار هر تن خشک سی اف آر به ثبت رسید که در مقایسه با یک هفته قبل حدود 4 دلار کاهش داشت. [...]

گزارش هفتگی بازار جهانی فولاد 8 تیر 99

در هفته ی گذشته آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین 104.60 دلار هر تن سی اف آر به ثبت رسید که در مقایسه به هفته گذشته کمتر از 2 دلار رشد دا [...]

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد 25 خرداد 99

در هفته ای که گذشت قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد استرالیا پس از نوساناتی در مجموع تا 5 دلار بالا رفت و 105 دلار هر تن سی اف آر به ثبت رسید. اواسط هفته قیم [...]

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

طبق گزارشات قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین از 92 دلار به 83.5 دلار هر تن خشک سی اف آر رسید که حدود 9 درصد افت داشته است. افزایش سرعت شیوع کر [...]

0