مجتمع فولاد کویر کاشان

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
کلاف 5.5 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 24 آذر 1400 11:43

5.5

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
کلاف 6 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 10 بهمن 1400 11:18

6

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
کلاف 6.5 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1401 13:29

6.5

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
کلاف 7 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 17 فروردين 1401 10:50

7

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
کلاف 8 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:02

8

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

20,200 تومان خرید -900
کلاف 8.5 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:02

8.5

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

20,200 تومان خرید -900
کلاف 9 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1401 13:29

9

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
کلاف 10 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:02

10

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

20,200 تومان خرید -900
کلاف 11 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:02

11

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

20,200 تومان خرید -900
کلاف 12 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:02

12

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

20,200 تومان خرید -900
کلاف 12.5 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:02

12.5

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

20,200 تومان خرید -900
کلاف 13 ساده فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 18 آبان 1400 14:40

13

A1

کلاف ساده

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 14 کلاف آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 02 بهمن 1400 11:31

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 8کلاف آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:05

8

A2

کلاف آجدار

درب کارخانه

18,450 تومان خرید -750
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1401 13:55

8

A3

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 10کلاف آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 16 خرداد 1401 13:57

10

A3

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 10کلاف آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 10 بهمن 1400 11:15

10

A2

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 12کلاف آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1401 13:28

12

A3

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 12کلاف آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 18 آبان 1400 14:43

12

A2

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 12 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:06

12

A1

شاخه 12 متری

درب کارخانه

20,500 تومان خرید -1100
میلگرد 14 ساده A1 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:06

14

A1

شاخه 12 متری

درب کارخانه

20,500 تومان خرید -1100
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A4 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:59

10

A4

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,250 تومان خرید -600
میلگرد 12 آجدار A4 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:59

12

A4

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,350 تومان خرید -550
میلگرد 14 آجدار A4 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:58

14

A4

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,550 تومان خرید -800
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:56

8

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,150 تومان خرید -250
میلگرد 10 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:57

10

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,500 تومان خرید -600
میلگرد 12 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:57

12

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

18,500 تومان خرید -600
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:56

14

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید -700
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 خرداد 1401 13:04

8

A2

شاخه 12 متری

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
میلگرد 10 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 24 ارديبهشت 1401 13:22

10

A2

شاخه 12 متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 12 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:55

12

A2

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید -700
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 22 دی 1400 11:47

14

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 8 آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 30 خرداد 1401 13:04

8

A2

شاخه 12 متری

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
میلگرد 8 آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 12:56

8

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,150 تومان خرید -250
میلگرد 8کلاف آجدار A2 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 08 تیر 1401 13:05

8

A2

کلاف آجدار

درب کارخانه

18,450 تومان خرید -750
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 فولاد کویر کاشان بروزرسانی: 18 ارديبهشت 1401 13:55

8

A3

کلاف آجدار

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
نتایج 1 تا 32 از کل 71 نتیجه

شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر از شرکت های فعال در بازرگانی و تجارت است که در عرصه ی تولید انواع میلگرد فولادی فعالیت دارد تولیدات این کارخانه شامل انواع میلگرد آجدار کویر کاشان، میلگرد ساده کویرکاشان، میلگرد شاخه ای کویرکاشان و میلگرد کلاف ساده کویر کاشان در کلیه موارد مورد نیاز در کشور می باشد.

اطلاعاتی درباره مجتمع فولاد کویر کاشان

ظرفیت تولید این کارخانه به 350000 هزار تن در سال می رسد. سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه، نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد در نهایت سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس واحد نورد میلگرد فولادی را از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت نمود و پس از آن به انعقاد قرارداد مرتبط با خرید تجهیزلات مورد نیاز خط تولید با کمپانی های مربوطه اقدام نمود و پس از طی مراحل تست، تولید رسمی از سال 1386 آغاز شد.

قیمت میلگرد کویر کاشان

محصولات میلگرد کاشان با توجه به کیفیت آن با قیمتی مناسب در آهن پویا عرضه می شود. شما عزیزان می توانید لیست قیمت میلگرد کویر کاشان و سایر محصولات این کارخانه را در جداول این صفحه مشاهده کنید. از عوامل موثر بر قیمت میلگرد کویر کاشان می توان به قیمت جهانی میلگرد، میزان عرضه و تقاضا، قیمت ارز، سایز میلگرد و مواردی از این دست اشاره نمود. با توجه به وجود نوسان در بازار آهن آلات همواره در هنگام خرید میلگرد کویر کاشان لازم است قیمت روز محصول را از کارشناسان آهن پویا استعلام نمایید. در صورتی که نیازمند کسب اطلاعات بیشتر درباره محصولات میلگرد کویر کاشان هستید با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید.

نوشتن دیدگاه

سوالات متداول میلگرد کویر کاشان

آیا قیمت میلگرد کویر کاشان در اهن پویا به روز است؟
بله . همواره قیمت میلگرد کویر کاشان توسط کارشناسان آهن پویا از مراجع رسمی پیگیری و در صورت تغییر در سایت اعمال می شود.
بهترین راه خرید میلگرد کویر کاشان و استعلام قیمت آن چیست؟
شما عزیزان می توانید برای خرید و استعلام بهترین قیمت میلگرد کویر کاشان با کارشناسان آهن پویا تماس بگیرید.