جهت اطلاع از روش ها ارسال کالا با شماره های مندرج در سایت تماس بگیرید. بارگیری و حمل توسط ترابری آهن پویا انجام میگیرد.