فولاد شمس گل آذین

میلگرد آلیاژی فولاد شمس گل آذین

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 30 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

30

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 35 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

35

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 40 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 45 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

45

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 50 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

50

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 55 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

55

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 60 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

60

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 65 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

65

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 70 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

70

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 80 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

80

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0
میلگرد 90 آلیاژی CK45 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:18

90

CK45

6 متری

درب کارخانه

23,300 تومان خرید 0

میلگرد a1 فولاد شمس گل آذین

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 35 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

35

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 40 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

40

A1

شاخه 12 متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 45 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

45

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 50 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

50

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 55 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

55

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 60 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

60

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 65 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

65

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 70 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

70

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 75 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

75

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 80 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

80

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
میلگرد 90 ساده A1 فولاد شمس گل آذین بروزرسانی: 19 مرداد 1401 11:19

90

A1

شاخه 12متری

درب کارخانه

19,300 تومان خرید 0
نتایج 1 تا 22 از کل 22 نتیجه
نوشتن دیدگاه