کیان فولاد ابهر

قیمت میلگرد آجدار

محصول قيمت
میلگرد 28 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

28

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

25

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

22

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

20

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 18 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

18

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

16

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

14

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

12

A2

شاخه 12 متری

15,970 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

10

A2

شاخه 12 متری

15,970 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 8 آجدار A2 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

8

A2

شاخه 12 متری

17,070 تومان اضافه به سبد خرید

میلگرد a3

محصول قيمت
میلگرد 28 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

28

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 25 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

25

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 22 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

22

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 20 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

20

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 18 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

18

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 16 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

16

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 14 آجدار A3 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

14

A3

شاخه 12 متری

15,870 تومان اضافه به سبد خرید

میلگرد a2

محصول قيمت
میلگرد 12 آجدار A2 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

12

A2

شاخه 12 متری

15,970 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 10 آجدار A2 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

10

A2

شاخه 12 متری

15,970 تومان اضافه به سبد خرید
میلگرد 8 آجدار A2 کیان فولاد ابهر بروزرسانی: 1400/09/09

8

A2

شاخه 12 متری

17,070 تومان اضافه به سبد خرید
نتایج 1 تا 10 از کل 10 نتیجه
نوشتن دیدگاه
ارسال سریع و تحویل فوری
ضمانت خرید کالا
مشاوره رایگان خرید
پرداخت امن و مطمئن