انبار پویا صادرات

محصولات فروشگاه انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
الکترود گرافیتی بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

برند Fangda

درب انبار

120,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 سمنان بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:44

آنالیز 14-65

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
فروسیلس 10-60 بروزرسانی: 17 آذر 1400 15:39 60,000 تومان خرید
فروسیلیس اندیمشک 10-60 بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:44

آنالیز 70-75

درب انبار

تماس بگیرید - ثابت
گرافیت چرب بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

کربن 90%

درب انبار

38,500 تومان خرید 0
گرافیت خشک بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

کربن 95%

درب انبار

36,000 تومان خرید 0

فروآلیاژ انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلس 10-60 خمین بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

آنالیز 70-75

درب انبار

56,000 تومان خرید 0

فرو وانادیوم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو وانادیوم 10-50 بروزرسانی: 05 مرداد 1401 12:09

درب انبار

1,610,000 تومان خرید 0

فرو بور انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروبور 10-50 بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:45

درب انبار

تماس بگیرید - ثابت

فرو نیوبیوم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو نیوبیوم 50-10 بروزرسانی: 26 تیر 1401 10:26

درب انبار

1,170,000 تومان خرید 0

فروسیلیکو منیزیم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیکو منیزیم 15-5 بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

درب انبار

79,500 تومان خرید 0
فروسیلیکو منیزیم 1-5 بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

درب انبار

79,500 تومان خرید 0
فروسیلیکو منیزیم 30-5 بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

درب انبار

79,500 تومان خرید 0

فرومولیبدن انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرومولیبدن 10-100 بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

درب انبار

708,000 تومان خرید 0

فرو منگنز انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرومنگنز کم کربن بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

کم کربن چینی

درب انبار

152,000 تومان خرید 0
فرومنگنز کربن متوسط بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

کربن متوسط

درب انبار

98,000 تومان خرید 0
فرومنگنز پرکربن هندی بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

پرکربن

درب انبار

48,500 تومان خرید 0

فروسیلیکو منگنز انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیکو منگنز 14-60 سلفچگان بروزرسانی: 05 مرداد 1401 15:14

آنالیز 14-60

درب انبار

47,000 تومان خرید 47000
فروسیلیکومنگنز 14-60 هندی بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:28

آنالیز 14-60

درب انبار

47,500 تومان خرید 0

فروسیلیس انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیس 10-60 سمنان بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:44

آنالیز 14-65

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
فروسیلس 10-60 خمین بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

آنالیز 70-75

درب انبار

56,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 آذرین بروزرسانی: 01 مرداد 1401 15:21

آنالیز 70-75

درب انبار

57,500 تومان خرید 2500
فروسیلیس 10-60 آذرخش بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

آنالیز 70-75

درب انبار

55,000 تومان خرید 0
فروسیلیس اندیمشک 10-60 بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:44

آنالیز 70-75

درب انبار

تماس بگیرید - ثابت
فروسیلیس 10-60 اصفهان بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

آنالیز 70-75

درب انبار

52,500 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 ازنا بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

آنالیز 70-75

درب انبار

53,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 3-10 آذرین بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:44

آنالیز 70-75

درب انبار

تماس بگیرید - ثابت

فروکروم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروکروم کم کربن بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

کم کربن

درب انبار

197,000 تومان خرید 0
فروکروم پر کربن بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

پرکربن

درب انبار

79,000 تومان خرید 0

فرو فسفر انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو فسفر 10-50 بروزرسانی: 26 تیر 1401 10:26

درب انبار

68,000 تومان خرید 0

فرو تیتانیوم انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروتیتانیوم 10-60 بروزرسانی: 05 مرداد 1401 12:08

درب انبار

445,000 تومان خرید 0

مواد کربنی انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
الکترود گرافیتی بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

برند Fangda

درب انبار

120,000 تومان خرید 0
گرافیت چرب بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

کربن 90%

درب انبار

38,500 تومان خرید 0
گرافیت خشک بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

کربن 95%

درب انبار

36,000 تومان خرید 0

گرافیت کم سولفور انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
گرافیت کم سولفور چینی بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:28

کربن 98.5%

درب انبار

53,000 تومان خرید 0

گرافیت پر سولفور انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
گرافیت پر سولفور چینی بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

درب انبار

51,000 تومان خرید 0
گرافیت پرسولفور ترکمن بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

کربن 98%

درب انبار

42,000 تومان خرید 0

میلگرد بستر انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد بستر عرض 15 سانتی متر بروزرسانی: 19 مرداد 1401 12:16

عرض 15 سانتی متر

شاخه 3 متری

درب انبار

35,100 تومان خرید 0

پیشنهادات ویژه انبار پویا صادرات

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فرو فسفر 10-50 بروزرسانی: 26 تیر 1401 10:26

درب انبار

68,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 سمنان بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:44

آنالیز 14-65

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
فروسیلیکو منگنز 14-60 سلفچگان بروزرسانی: 05 مرداد 1401 15:14

آنالیز 14-60

درب انبار

47,000 تومان خرید 47000
فروسیلس 10-60 بروزرسانی: 17 آذر 1400 15:39 60,000 تومان خرید
فروسیلس 10-60 خمین بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

آنالیز 70-75

درب انبار

56,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 آذرخش بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

آنالیز 70-75

درب انبار

55,000 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 اصفهان بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

آنالیز 70-75

درب انبار

52,500 تومان خرید 0
فروسیلیس 10-60 ازنا بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

آنالیز 70-75

درب انبار

53,000 تومان خرید 0
گرافیت کم سولفور چینی بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:28

کربن 98.5%

درب انبار

53,000 تومان خرید 0
گرافیت پر سولفور چینی بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23

درب انبار

51,000 تومان خرید 0
فروسیلیکومنگنز 14-60 هندی بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:28

آنالیز 14-60

درب انبار

47,500 تومان خرید 0
فرومنگنز پرکربن هندی بروزرسانی: 19 مرداد 1401 14:27

پرکربن

درب انبار

48,500 تومان خرید 0
نتایج 1 تا 32 از کل 212 نتیجه
نوشتن دیدگاه