نورد آریان فولاد

محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
تسمه 10 عرض 220 میلیمتر استاندارد st37 آریان فولاد بروزرسانی: 07 خرداد 1401 13:00

عرض 220میلیمتر

st37

فابریک

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
تسمه 12 عرض 220 میلیمتر استاندارد st37 آریان فولاد بروزرسانی: 07 خرداد 1401 14:54

عرض 220میلیمتر

st37

فابریک

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
تسمه 16 عرض 220 میلیمتر استاندارد st37 آریان فولاد بروزرسانی: 07 خرداد 1401 15:35

عرض 220میلیمتر

st37

6 متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
تسمه 20 عرض 220 میلیمتر استاندارد st37 آریان فولاد بروزرسانی: 07 خرداد 1401 15:36

عرض 220میلیمتر

st37

6 متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
نبشی 2.5*40*40 آریان فولاد بروزرسانی: 01 اسفند 1400 15:15

40*40

6متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
نبشی 3*40*40 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

40*40

6متری

درب کارخانه

19,100 تومان خرید 350
نبشی 4*40*40 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

40*40

6متری

درب کارخانه

18,150 تومان خرید 350
نبشی 5*50*50 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

50*50

6متری

درب کارخانه

18,150 تومان خرید 350
نبشی 4*50*50 آریان فولاد بروزرسانی: 01 اسفند 1400 15:07

50*50

6متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
نبشی 5*60*60 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

60*60

6متری

درب کارخانه

18,150 تومان خرید 350
نبشی 6*60*60 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

60*60

6متری

درب کارخانه

18,150 تومان خرید 350
نبشی 5*70*70 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

70*70

6متری

درب کارخانه

18,150 تومان خرید 350
نبشی 6*70*70 آریان فولاد بروزرسانی: 08 اسفند 1400 14:49

70*70

6متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 12 متری بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

80*80

12متری

درب کارخانه

18,050 تومان خرید 350
نبشی 8*80*80 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:39

80*80

6متری

درب کارخانه

18,050 تومان خرید 350
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 12 متری بروزرسانی: 17 فروردين 1401 15:14

100*100

12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
ناودانی 10 6متری سایز 10 آریان فولاد بروزرسانی: 27 دی 1400 09:44

10

6متری

تماس بگیرید - ثابت
ناودانی 12 6متری سایز 12 آریان فولاد بروزرسانی: 27 دی 1400 09:44

12

6متری

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

10

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,700 تومان خرید 400
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

10

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,600 تومان خرید 400
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

12

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,700 تومان خرید 400
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

12

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,600 تومان خرید 400
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

14

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

16

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 30 آذر 1400 12:32

16

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 22 خرداد 1401 12:06

18

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

20

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

22

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

25

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 21 دی 1400 13:24

28

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 21 دی 1400 13:24

32

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

10

A3

شاخه 12 متری

درب کارخانه

17,700 تومان خرید 400
میلگرد 12 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

12

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,700 تومان خرید 400
میلگرد 14 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

14

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 16 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

16

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 18 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 22 خرداد 1401 12:06

18

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 20 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

20

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 22 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

22

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 25 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

25

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,500 تومان خرید 400
میلگرد 28 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 21 دی 1400 13:24

28

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 32 آجدار A3 آریان فولاد بروزرسانی: 21 دی 1400 13:24

32

A3

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
میلگرد 10 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

10

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,600 تومان خرید 400
میلگرد 12 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 11 تیر 1401 12:38

12

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

17,600 تومان خرید 400
میلگرد 14 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 02 بهمن 1400 10:23

14

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
میلگرد 16 آجدار A2 آریان فولاد بروزرسانی: 30 آذر 1400 12:32

16

A2

شاخه 12متری

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
نتایج 1 تا 32 از کل 37 نتیجه

شرکت نورد آریان فولاد  یکی از بزرگترین تولید کنندهگان مقاطع فولادی در ایران است.

این شرکت یکی از تولید کننده های مقاطع فولادی همچون تیرآهن ، نبشی ، ناودانی ، ریل و میلگرد است.در حال حاضر این کارخانه در زمینی با مساحت 22000 هزار متر مربع واقع در کیلو متر 15 جاده بوئین زهرا می باشد.

با توجه به قرار گرفتن این شرکت در منطقه محروم بوئین زهرا و ایجاد اشتغال برای 80 درصد از مردم شریف بوئین زهرا میتوان گفت این کارخانه یکی از بزرگترین کار آفرینان منطقه محسوب می شود.

یکی دیگر از مزایای این کارخانه کیفیت بالای محصولات آریان فولاد است که توانسته باعث رضایت مشتریان شود و جایگاه بالایی در میان تولید کنندگان مقاطع فولادی به دست آورد.

شماره تماس با کارشناسان آهن پویا:

 

03191010030

دیدگاه‌ها  
0
0
# صابر حیدری 1400-11-18 16:41
نامگذاری نبشی ها بر چه اساسی است؟
پاسخ دادن | پاسخ به نقل قول | نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه