گرافیت پر سولفور چینی

توليد کننده: انبار پویا صادرات
انبار پویا صادرات بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:23
گرافیت پر سولفور چینی
51,000 تومان
3.28571 5 0 7 Product


  • توضیحات
  • مشخصات

گرافیت پر سولفور چینی

درب انبار
کیلوگرم
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 12 مرداد 1401 51,000 تومان
سه شنبه 11 مرداد 1401 51,000 تومان
دوشنبه 10 مرداد 1401 51,000 تومان
چهارشنبه 05 مرداد 1401 50,500 تومان
سه شنبه 04 مرداد 1401 50,500 تومان
چهارشنبه 22 تیر 1401 50,000 تومان
چهارشنبه 15 تیر 1401 50,000 تومان
دوشنبه 13 تیر 1401 42,000 تومان
شنبه 04 تیر 1401 51,000 تومان
سه شنبه 31 خرداد 1401 54,000 تومان
دوشنبه 30 خرداد 1401 54,000 تومان
یکشنبه 29 خرداد 1401 54,000 تومان
شنبه 28 خرداد 1401 54,000 تومان
چهارشنبه 25 خرداد 1401 54,000 تومان
سه شنبه 24 خرداد 1401 54,000 تومان
نوشتن دیدگاه