محصول قيمت خرید تغییرات قیمت
فروسیلیکو منگنز 14-60 کابی آلیاژ بروزرسانی: 12 مرداد 1401 12:22

آنالیز 14-60

درب کارخانه

46,500 تومان خرید 0
ماسه کرومیتی بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:12

درب کارخانه

13,950 تومان خرید 0
ماسه جامبو طبس بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:12

جامبو

درب کارخانه

820 تومان خرید 0
ماسه سیلیسی استاندارد SIO2 بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13

SIO2

درب کارخانه

650 تومان خرید 0
ماسه جامبو دامغان بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:12

جامبو

درب کارخانه

650 تومان خرید 0
پترولیوم کک ابعاد 5-1 چینی بروزرسانی: 16 فروردين 1401 14:37

ابعاد 1-5

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
خاک نسوز بروزرسانی: 20 ارديبهشت 1401 10:01

درب کارخانه

تماس بگیرید - ثابت
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 0.5 میل خلیج فارس بروزرسانی: 19 مرداد 1401 15:28

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 0.5 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 12:49

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 0.5 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 12:51

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 0.5 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 12:52

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 0.5 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 12:57

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 0.5 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 12:58

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 32 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 05 مرداد 1401 11:04

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 25 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:03

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 22 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:05

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 20 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:18

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 18 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:24

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 16 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:38

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 13 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:39

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 35 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:41

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 38 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:53

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 42 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:55

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 45 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 03 مرداد 1401 13:57

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 48 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 04 مرداد 1401 09:38

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
لوله مبلی قطر 10 میل ضخامت 0.9 میل خلیج فارس بروزرسانی: 04 مرداد 1401 09:39

درب کارخانه

تماس بگیرید خرید - ثابت
تیرآهن 50 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

50

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 45 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

45

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 40 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

40

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 100 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

100

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 40 بال پهن سنگین (HEB) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

40

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
تیرآهن 36 بال پهن سبک (HEA) بروزرسانی: 28 تیر 1401 13:27

36

HEB

12 متری

بنگاه تهران

تماس بگیرید - ثابت
نتایج 1 تا 32 از کل 2820 نتیجه