جدول وزن ورق

ورق ها از اصلی ترین و به عبارتی پرکاربردترین مقاطع فولادی در صنایع مختلف است از این رو آشنایی با چگونگی محاسبه وزن ورق های فولادی برای مصرف کنندگان این نوع از مقاطع اهمیت بسیاری دارد. در این صفحه از سایت آهن پویا علاوه بر بررسی ویژگی های تاثیر گذار بر وزن ورق های فولادی به ارائه فرمولی برای محاسبه وزن ورق و همچنین ارائه جداول وزنی ورق های پرکاربرد در بازار می پردازیم. شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت روز انواع ورق به سایت آهن پویا مراجعه نمایید.

وزن ورق آهن

فاکتورهایی از جمله جنس و نوع، ابعاد و ضخامت بر وزن ورق آهنی تاثیر می گذارد. از آن جایی که قیمت ورق آهنی بر اساس وزن محاسبه می شود در هنگام خرید ورق آهن، محاسبه سریع وزن یکی از مواردی است که خریداران باید از آن اطلاع داشته باشند تا بتوانند سریع و بدون فوت وقت، قیمت تقریبی ورق های خریداری شده را محاسبه کنند.

نحوه محاسبه وزن ورق

برای محاسبه وزن ورق آهنی باید از ابعاد و ضخامت ورق اطلاعات درستی داشته باشید تا با قرار دادن این مقادیر در فرمول زیر سریعا وزن ورق را حساب کنید. در فرمول زیر عدد 7.8 جرم وزنی آهن است که بصورت ثابت در فرمول بکار می رود همچنین عرض و ضخامت را باید بر اساس میلیمتر و طول ورق را بر حسب متر در فرمول قرار دهید. در نهایت عدد بدست آمده از حاصلضرب طول، عرض، ضخامت و عدد جرم وزنی را بر 1000 تقسیم می کنید تا وزن ورق بر کیلوگرم را بدست آورید.

وزن ورق = طول * عرض * ضخامت * 7.8 / 1000

به عنوان مثال: وزن ورق به ضخامت 2 میلیمتر و عرض 1000 میلی متر و طول 2 متر، چند کیلوگرم می باشد؟
وزن ورق مذکور برابر است با:
وزن ورق = 2 * 1000 * 2 * 7.8 / 1000
وزن ورق = 31.2
در ادامه این مطلب جدول وزن ورق سیاه 6 متری را برای شما قرار داده ایم. شما می توانید در این جدول وزن هر شیت ورق 6 متری با عرض و ضخامت های مختلف را مشاهده کنید.

وزن ورق سیاه 6 متری
وزن ورق (kg)طول (m)عرض (m)ضخامت (mm)
70/6 6 0/75 2
117/7 6 1/2 2
94/2 6 1 2
147/18 6 1/2 2/5
117/7 6 1 2/5
176/6 6 1/2 3
211/9 6 1/5 3
72 8 315 22
235/5 6 1/25 4
282/6 6 1/5 4
294/3 6 1/25 5
353/2 6 1/5 5
423/9 6 1/5 6
565/2 6 1/5 8
72 8 1089 50
753/6 6 2 8
706/5 6 1/5 10
942 6 2 10
847/8 6 1/5 12
1130/4 6 2 12
1059/7 6 1/5 15
1413 6 2 15
706/5 6 1/5 10
1177/5 6 1/25 20
1884 6 2 20
1471/8 6 1/25 25
2355 6 2 25
1766/2 6 1/2 30
2826 6 2 30