30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

 

وزن تیر آهن 12 متری
سایز تیر آهن (cm)وزن شاخه12 متری تیر آهن(kg)
872
1098
1053
12125
14155
16190
18226
20269
22315
27434
30507
33590
36686
40796
45932
501089
551272
601464
مقایسه جدول وزن تیرآهن کارخانجات
وزن هر شاخه تیرآهن (سایز)14161820222427
وزن تیرآهن فایکو (kg)125165__140-250______
وزن تیرآهن آریان فولاد(kg)135185215205315360435
وزن تیرآهن فولاد غرب(kg)126189/6225/6268/8______
وزن تیرآهن شاهین بناب(kg)124-130____________
وزن تیرآهن ظفر بناب(kg)135-125____________
وزن تیرآهن فولاد تبریز(kg)130__205-210________
وزن تیرآهن فولاد غرب کرمانشاه(kg)132-140-150فابریک__________
وزن تیرآهن فولاد ایران(kg)132165__________
وزن تیرآهن فولاد البرز(kg)171/6214/8262/8________
وزن تیرآهن پروفیل ماهان(kg)130-128-132-119165195-200________
وزن تیرآهن پروفیل ماهان(kg)فوق سبک 93-97____________

 

 

 

 

0