30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

میلگرد A3

 

میلگردی است سخت با آج پیچیده و جزء میلگرد های آجدار با آج های مارپیچ است. از لحاظ سختی در رده ی نیمه سخت قرار می گیرد. شکل ظاهری آنها نسبت به محور طولی شکل آج ها به صورت جناقی (هشتی شکل) می باشند و از لحاظ مقاومت نسبت به میلگرد A1 و A2  دارای استحکام و مقاومت بالاتری است. این میلگرد با تنش جاری 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل پلاستیکی 14 در صد تعیین شده است و یک میلگرد خشک شناخته می شود. بیشترین و بهترین کاربرد این میلگرد بعنوان سازه های اصلی که شامل میلگردهای طولی تیرها و ستون ها قابل استفاده می شود.

میلگرد A3 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 جهان فولاد سیرجان 4102شاخه 12 متری10A3 13,170 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
2 فولاد یزد احرامیان 892287شاخه 12متری10A3 13,150 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
3 بافق یزد 2902شاخه 12 متری10A3 13,140 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
4 آذر فولاد امین 723775شاخه 12متری10A3 13,070 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
5 پرشین فولاد آریا 802شاخه 12 متری10A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
6 کاوه تیکمه داش 402شاخه 12 متری10A3 12,900 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
7 آریان فولاد 422506شاخه 12 متری10A3 12,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
8 در شاهین تبریز 3664شاخه 12 متری10A3 12,870 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
9 فولاد امیرکبیر خزر 1052شاخه 12متری10A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
10 فولاد شاهرود 2502شاخه 12متری10A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
11 ذوب آهن مهیار اردبیل 3302شاخه 12 متری10A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
12 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4256شاخه 12متری10A3 12,570 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
13 خرمدشت تاکستان 3314شاخه 12 متری10A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
14 فولاد کویر کاشان 4662شاخه 12 متری10A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
15 گرم سمنان 1502شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
16 صنعت بناب 2063شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
17 ظفر بناب 3102شاخه 12 متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
18 نیک صدرا توس 536924شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
19 فولاد آذربایجان میانه 574698شاخه 12متری10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
20 ابر کوه یزد 649701شاخه 12 متری10 A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 آناهیتا گیلان 8762شاخه 12 متری12A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
22 راد همدان 2053شاخه 12 متری12A3 12,955 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
23 فولاد یزد احرامیان 277960شاخه 12متری12A3 12,950 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
24 فولاد معراج البرز گلستان 4857شاخه 12متری12A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
25 آذر فولاد امین 753شاخه 12 متری12A3 12,870 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
26 در شاهین تبریز 3665شاخه 12 متری12A3 12,870 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
27 جهان فولاد سیرجان 4103شاخه 12 متری12A3 12,870 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
28 بافق یزد 2903شاخه 12 متری12A3 12,840 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
29 صنعت بناب 2103شاخه 12 متری12A3 12,820 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
30 سیرجان حدید 9026شاخه 12متری12A3 12,820 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
31 کاوه تیکمه داش 403شاخه 12 متری12A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
32 پرشین فولاد آریا 803شاخه 12 متری12A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
33 آریان فولاد 2456شاخه 12متری12A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
34 ذوب آهن مهیار اردبیل 3303شاخه 12 متری12A3 12,750 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
35 نیک صدرا توس 3903شاخه 12 متری12A3 12,719 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
36 فولاد شاهرود 2503شاخه 12متری12A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
37 ظفر بناب 3103شاخه 12 متری12A3 12,664 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
38 فولاد امیرکبیر خزر 1056شاخه 12متری12A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
39 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4257شاخه 12متری12A3 12,570 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
40 جهان فولاد غرب 173شاخه 12 متری12A2 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
41 خرمدشت تاکستان 3315شاخه 12 متری12A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
42 حسن رود 5053شاخه 12 متری12A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
43 فولاد کویر کاشان 2303شاخه 12 متری12A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
44 فولاد آذربایجان میانه 203شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
45 گرم سمنان 1503شاخه 12 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
46 سپهر ایرانیان 1001712 متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
47 فولاد آتیه خاورمیانه 639405شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
48 هیربد زرندیه 252160شاخه 12متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
49 ذوب آهن اصفهان 415443شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
50 نیشابور 474384شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
51 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 660691شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
52 قائم فولاد رازی 121930شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
53 کوثر اهواز 645063شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
54 ابر کوه یزد 964970شاخه 12متری12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
55 آناهیتا گیلان 8763شاخه 12 متری14A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
56 فولاد معراج البرز گلستان 4862شاخه 12متری14A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
57 راد همدان 2054شاخه 12 متری14A3 12,905 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
58 آریا ذوب 940925شاخه 12متری14A3 12,850 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
59 فولاد یزد احرامیان 196405شاخه 12متری14A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
60 آذر فولاد امین 754شاخه 12 متری14A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
61 در شاهین تبریز 3654شاخه 12 متری14A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
62 جهان فولاد سیرجان 4104شاخه 12 متری14A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
63 سیرجان حدید 9027شاخه 12متری14A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
64 کاوه تیکمه داش 404شاخه 12 متری14A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
65 ذوب آهن مهیار اردبیل 3304شاخه 12 متری14A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
66 صنعت بناب 2103شاخه 12 متری14A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
67 بافق یزد 2904شاخه 12 متری14A3 12,660 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
68 پرشین فولاد آریا 804شاخه 12 متری14A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
69 آریان فولاد 2457شاخه 12متری14A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
70 ذوب آهن اصفهان 681600شاخه 12متری14A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
71 فولاد امیرکبیر خزر 1057شاخه 12متری14A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
72 فولاد شاهرود 2504شاخه 12متری14A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
73 ظفر بناب 3104شاخه 12 متری14A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
74 جهان فولاد غرب 1704شاخه 12 متری14A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
75 نیک صدرا توس 3904 شاخه 12 متری14A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
76 حسن رود 5054شاخه 12 متری14A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
77 ذوب آهن و نورد کرمان 428177شاخه 12متری14A3 12,420 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
78 صبا فولاد زاگرس 706489شاخه 12متری14A3 12,410 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
79 ابر کوه یزد 658962شاخه 12متری14A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
80 نیشابور 891518شاخه 12متری14A3 12,330 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
81 خرمدشت تاکستان 5061شاخه 12 متری14A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
82 فولاد کویر کاشان 2304شاخه 12 متری14A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
83 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4258شاخه 12متری14A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
84 گرم سمنان 1504شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
85 مجتمع فولادسازان هشترود 3704شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
86 کیان کاشان 3854شاخه 12 متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
87 فولاد آذربایجان میانه 974283شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
88 هیربد زرندیه 410985شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
89 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 773597شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
90 قائم فولاد رازی 467389شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
91 کوثر اهواز 626437شاخه 12متری14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
92 آناهیتا گیلان 8764شاخه 12 متری16A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
93 فولاد معراج البرز گلستان 4863شاخه 12متری16A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
94 راد همدان 2055شاخه 12 متری16A3 12,905 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
95 فولاد یزد احرامیان 544836شاخه 12متری16A3 12,800 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
96 آذر فولاد امین 757شاخه 12 متری16A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
97 در شاهین تبریز 3655شاخه 12 متری16A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
98 جهان فولاد سیرجان 4105شاخه 12 متری16A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
99 سیرجان حدید 9028شاخه 12متری16A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
100 کاوه تیکمه داش 405شاخه 12 متری16A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
101 ذوب آهن مهیار اردبیل 3305شاخه 12 متری16A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
102 صنعت بناب 2105شاخه 12 متری16A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
103 بافق یزد 2905شاخه 12 متری16A3 12,660 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
104 آریا ذوب 837871شاخه 12متری14A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
105 پرشین فولاد آریا 805شاخه 12 متری16A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
106 آریان فولاد 2458شاخه 12متری16A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
107 فولاد امیرکبیر خزر 1058شاخه 12متری16A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
108 فولاد شاهرود 2505شاخه 12متری16A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
109 ظفر بناب 3105شاخه 12 متری16A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
110 جهان فولاد غرب 1705شاخه 12 متری16A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
111 نیک صدرا توس 3905شاخه 12 متری16A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
112 حسن رود 5055شاخه 12 متری16A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
113 ذوب آهن اصفهان 707525شاخه 12متری16A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
114 ذوب آهن و نورد کرمان 156شاخه 12متری16A3 12,420 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
115 صبا فولاد زاگرس 681990شاخه 12متری16A3 12,410 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
116 ابر کوه یزد 398868شاخه 12متری16A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
117 هیربد زرندیه 438013شاخه 12متری16A3 12,360 تومان 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
118 نیشابور 628522شاخه 12متری16A3 12,330 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
119 خرمدشت تاکستان 5062شاخه 12 متری16A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
120 فولاد کویر کاشان 2305شاخه 12 متری16A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
121 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4259شاخه 12متری16A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
122 گرم سمنان 1505شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
123 مجتمع فولادسازان هشترود 3705شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
124 کیان کاشان 3855شاخه 12 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
125 فولاد کویر کاشان 4659شاخه 9 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
126 بافق یزد 2825شاخه 9 متری16کلاف ساده تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
127 فولاد آذربایجان میانه 462869شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
128 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 594959شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
129 کوثر اهواز 736371شاخه 12متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
130 آناهیتا گیلان 8765شاخه 12 متری18A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
131 فولاد معراج البرز گلستان 4864شاخه 12متری18A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
132 راد همدان 2056شاخه 12 متری18 A3 12,905 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
133 آذر فولاد امین 756شاخه 12 متری18A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
134 در شاهین تبریز 3656شاخه 12 متری18A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
135 سیرجان حدید 9029شاخه 12متری18A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
136 کاوه تیکمه داش 406شاخه 12 متری18A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
137 ذوب آهن مهیار اردبیل 3306شاخه 12 متری18A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
138 صنعت بناب 2106شاخه 12 متری18A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
139 آریا ذوب 659233شاخه 12متری18A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
140 پرشین فولاد آریا 806شاخه 12 متری18A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
141 آریان فولاد 2459شاخه 12متری18A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
142 فولاد امیرکبیر خزر 1059شاخه 12متری18A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
143 فولاد شاهرود 2506شاخه 12متری18A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
144 بافق یزد 2906شاخه 12 متری18A3 12,540 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
145 ظفر بناب 3106شاخه 12 متری18A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
146 جهان فولاد غرب 1706 شاخه 12 متری18A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
147 جهان فولاد سیرجان 4106شاخه 12 متری18A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
148 نیک صدرا توس 3906شاخه 12 متری18A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
149 حسن رود 5056شاخه 12 متری18A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
150 فولاد یزد احرامیان 814711شاخه 12متری18A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
151 ذوب آهن اصفهان 754630شاخه 12متری18A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
152 صبا فولاد زاگرس 277609شاخه 12متری18A3 12,410 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
153 هیربد زرندیه 875482شاخه 12متری18A3 12,360 تومان 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
154 ذوب آهن و نورد کرمان 157شاخه 12متری18A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
155 خرمدشت تاکستان 5063شاخه 12 متری18A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
156 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4260شاخه 12متری18A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
157 فولاد کویر کاشان 2306شاخه 12 متری18A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
158 گرم سمنان 1506شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
159 مجتمع فولادسازان هشترود 3706شاخه 12 متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
160 فولاد آذربایجان میانه 817173شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
161 نیشابور 547066شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
162 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 479152شاخه 12متری18 A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
163 کوثر اهواز 269231شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
164 ابر کوه یزد 534310شاخه 12متری18A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
165 آناهیتا گیلان 8766شاخه 12 متری20A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
166 فولاد معراج البرز گلستان 4865شاخه 12متری20A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
167 راد همدان 2057شاخه 12 متری20 A3 12,905 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
168 در شاهین تبریز 3657شاخه 12 متری20A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
169 سیرجان حدید 9030شاخه 12متری20A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
170 آذر فولاد امین 881799شاخه 12متری20میلگرد A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
171 کاوه تیکمه داش 407شاخه 12 متری20A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
172 فولاد یزد احرامیان 953125شاخه 12متری20A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
173 ذوب آهن مهیار اردبیل 3307شاخه 12 متری20A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
174 صنعت بناب 2107شاخه 12 متری20A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
175 آریا ذوب 753513شاخه 12متری20A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
176 پرشین فولاد آریا 807شاخه 12 متری20A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
177 آریان فولاد 2460شاخه 12متری20A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
178 فولاد امیرکبیر خزر 1060شاخه 12متری20A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
179 فولاد شاهرود 2507شاخه 12متری20A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
180 بافق یزد 2907شاخه 12 متری20A3 12,540 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
181 ظفر بناب 3107شاخه 12 متری20A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
182 جهان فولاد غرب 1707شاخه 12 متری20A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
183 جهان فولاد سیرجان 348713شاخه 12متری20A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
184 نیک صدرا توس 3907شاخه 12 متری20A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
185 حسن رود 5057شاخه 12 متری20A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
186 فولاد آذربایجان میانه 998782شاخه 12متری20A3 12,460 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
187 صبا فولاد زاگرس 246229شاخه 12متری20A3 12,410 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
188 هیربد زرندیه 456933شاخه 12متری18A3 12,360 تومان 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
189 نیشابور 688381شاخه 12متری20A3 12,330 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
190 ذوب آهن و نورد کرمان 158شاخه 12متری20A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
191 خرمدشت تاکستان 5064شاخه 12 متری20A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
192 ابر کوه یزد 998548شاخه 12متری20A3 12,300 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
193 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4261شاخه 12متری20A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
194 فولاد کویر کاشان 2307شاخه 12 متری20A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
195 گرم سمنان 1507شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
196 مجتمع فولادسازان هشترود 3707شاخه 12 متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
197 ذوب آهن اصفهان 898916شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
198 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 363344شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
199 کوثر اهواز 652014شاخه 12متری20A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
200 آناهیتا گیلان 8767شاخه 12 متری22A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
201 راد همدان 2058شاخه 12 متری22A3 12,905 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
202 در شاهین تبریز 3658شاخه 12 متری22A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
203 سیرجان حدید 656725شاخه 12متری22A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
204 آذر فولاد امین 778478شاخه 12متری22میلگرد A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
205 کاوه تیکمه داش 408شاخه 12 متری22A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
206 فولاد یزد احرامیان 404528شاخه 12متری22A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
207 ذوب آهن مهیار اردبیل 3308شاخه 12 متری22A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
208 صنعت بناب 2108شاخه 12 متری22A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
209 آریا ذوب 252022شاخه 12متری22A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
210 پرشین فولاد آریا 808شاخه 12 متری22A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
211 آریان فولاد 2461شاخه 12متری22A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
212 فولاد امیرکبیر خزر 1061شاخه 12متری22A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
213 فولاد شاهرود 2510شاخه 12متری22A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
214 بافق یزد 2908شاخه 12 متری22A3 12,540 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
215 ظفر بناب 3108شاخه 12 متری22A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
216 جهان فولاد سیرجان 4108شاخه 12 متری22A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
217 جهان فولاد غرب 728552شاخه 12متری22A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
218 نیک صدرا توس 3908شاخه 12 متری22A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
219 صبا فولاد زاگرس 340439شاخه 12متری22A3 12,410 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
220 نیشابور 541193شاخه 12متری22A3 12,330 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
221 خرمدشت تاکستان 5058شاخه 12 متری22A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
222 ذوب آهن اصفهان 588745شاخه 12متری22A3 12,100 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
223 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4262شاخه 12متری22A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
224 فولاد کویر کاشان 2308شاخه 12 متری22A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
225 ذوب آهن و نورد کرمان 159شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
226 گرم سمنان 1508شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
227 مجتمع فولادسازان هشترود 3708شاخه 12 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
228 حسن رود 1002212 متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
229 فولاد آذربایجان میانه 954579شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
230 هیربد زرندیه 635157شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
231 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 121946شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
232 کوثر اهواز 197557شاخه 12متری22A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
233 ابر کوه یزد 835636شاخه 12متری22 A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
234 آناهیتا گیلان 8768شاخه 12 متری25A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
235 راد همدان 2059شاخه 12 متری25A3 12,935 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
236 آذر فولاد امین 758شاخه 12 متری25A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
237 در شاهین تبریز 3659شاخه 12 متری25A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
238 سیرجان حدید 540847شاخه 12متری25A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
239 کاوه تیکمه داش 409شاخه 12 متری25A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
240 فولاد یزد احرامیان 693101شاخه 12متری25A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
241 ذوب آهن مهیار اردبیل 3309شاخه 12 متری25A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
242 صنعت بناب 2109شاخه 12 متری25A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
243 پرشین فولاد آریا 809شاخه 12 متری25A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
244 آریان فولاد 2462شاخه 12متری25A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
245 فولاد امیرکبیر خزر 1062شاخه 12متری25A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
246 فولاد شاهرود 2509شاخه 12متری25A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
247 بافق یزد 2909شاخه 12 متری25A3 12,540 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
248 ظفر بناب 3109شاخه 12 متری25A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
249 جهان فولاد سیرجان 230004شاخه 12متری25A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
250 جهان فولاد غرب 363187شاخه 12متری25A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
251 نیک صدرا توس 3909شاخه 12 متری25A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
252 ذوب آهن اصفهان 105880شاخه 12متری25A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
253 فولاد آذربایجان میانه 458960شاخه 12متری25A3 12,460 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
254 صبا فولاد زاگرس 629012شاخه 12متری25A3 12,410 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
255 خرمدشت تاکستان 5059شاخه 12 متری25A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
256 ابر کوه یزد 848528شاخه 12متری25A3 12,300 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
257 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4263شاخه 12متری25A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
258 فولاد کویر کاشان 2309شاخه 12 متری25A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
259 گرم سمنان 1511شاخه 12 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
260 حسن رود 1002312 متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:13 صبح - 99/07/06
261 نیشابور 168263شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
262 فولاد البرز ایرانیان (فایکو) 341745شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
263 کوثر اهواز 624542شاخه 12متری25A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
264 آناهیتا گیلان 8769شاخه 12 متری28A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
265 راد همدان 2060شاخه 12 متری28A3 12,935 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
266 آذر فولاد امین 760شاخه 12 متری28A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
267 کاوه تیکمه داش 410شاخه 12 متری28A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
268 فولاد یزد احرامیان 901179شاخه 12متری28A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
269 ذوب آهن مهیار اردبیل 3310شاخه 12 متری28A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
270 صنعت بناب 2110شاخه 12 متری28A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
271 پرشین فولاد آریا 810شاخه 12 متری28A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
272 فولاد امیرکبیر خزر 1063شاخه 12متری28A3 12,550 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
273 بافق یزد 2910شاخه 12 متری28A3 12,540 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
274 ظفر بناب 3110شاخه 12 متری28A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
275 جهان فولاد سیرجان 4110شاخه 12 متری28A3 12,520 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
276 نیک صدرا توس 3910شاخه 12 متری28A3 12,519 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
277 فولاد آذربایجان میانه 104586شاخه 12متری28A3 12,460 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
278 خرمدشت تاکستان 5060شاخه 12 متری28A3 12,320 تومان 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
279 فولاد سیادن ابهر - میلگرد 4264شاخه 12متری28A3 11,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
280 فولاد کویر کاشان 2310شاخه 12 متری28A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
281 گرم سمنان 1510شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
282 آریان فولاد 2463شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
283 در شاهین تبریز 3660شاخه 12 متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
284 فولاد شاهرود 811223شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
285 ذوب آهن اصفهان 218787شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
286 نیشابور 121239شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
287 قائم فولاد رازی 661752شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
288 کوثر اهواز 913115شاخه 12متری28A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
289 فولاد کویر کاشان 2311شاخه 12 متری30A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
290 فولاد امیرکبیر خزر 1064شاخه 12متری30A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
291 آناهیتا گیلان 8771شاخه 12 متری32A3 13,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
292 آذر فولاد امین 752شاخه 12 متری32A3 12,720 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
293 نیک صدرا توس 3912شاخه 12 متری32A3 12,719 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
294 کاوه تیکمه داش 412شاخه 12 متری32A3 12,700 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
295 ذوب آهن مهیار اردبیل 3312شاخه 12 متری32A3 12,680 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
296 صنعت بناب 2112شاخه 12 متری32A3 12,670 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
297 پرشین فولاد آریا 812شاخه 12 متری32A3 12,650 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
298 بافق یزد 2912شاخه 12 متری32A3 12,590 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
299 ظفر بناب 3112شاخه 12 متری32A3 12,522 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
300 ذوب آهن اصفهان 410178شاخه 12متری32A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
301 فولاد آذربایجان میانه 590423شاخه 12متری32A3 12,460 تومان 0 تومان
 • 09:11 صبح - 99/07/06
302 فولاد کویر کاشان 2312شاخه 12 متری32A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
303 فولاد امیرکبیر خزر 1065شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
304 گرم سمنان 1513شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
305 فولاد شاهرود 2512شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
306 جهان فولاد سیرجان 4112شاخه 12 متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
307 فولاد یزد احرامیان 221049شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
308 قائم فولاد رازی 332955شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
309 کوثر اهواز 925868شاخه 12متری32A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:09 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
310 فولاد کویر کاشان 4661شاخه 12 متری36A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
311 فولاد کویر کاشان 4660شاخه 12 متری40A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
312 فولاد یزد احرامیان 747301شاخه 12متری40A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
313 بافق یزد 2911شاخه 12 متری8A3 13,540 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
314 کاوه تیکمه داش 401شاخه 12 متری8A3 13,150 تومان 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
315 در شاهین تبریز 3663شاخه 12 متری8A3 12,920 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
316 گرم سمنان 1501شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
317 صنعت بناب 2111شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
318 ذوب آهن مهیار اردبیل 3301شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
319 خرمدشت تاکستان 3313شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
320 جهان فولاد سیرجان 4657شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
321 فولاد کویر کاشان 4860شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
322 ظفر بناب 902521شاخه 12متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:12 صبح - 99/07/06

0