30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ورق گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه ی گرم:

گالوانیزه کردن به روش غوطه وری گرم بیش از 150 سال است که به عنوان یک روش تجاری موفق در دنیا برای حفاظت از ورق های فولادی در برابر خوردگی استفاده می شود. محصولات گالوانیزه عمر طولانی و مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارند.

 

انواع روش رسوب گذاری فلز روی:

1. گالوانیزه کردن به روش غوطه وری گرم

2. گالوانیزه کردن الکتریکی

3. پاشش حرارتی

 

فرآیند تولید گالوانیزه:

در روش گالوانیزه گرم، تولید ورق گالوانیزه به دلیل پایین تر بودن میزان خوردگی ماده ی پوشش، مقاومت خوردگی ورق فولاد بهبود قابل توجهی پیدا می کند. بنابراین این روش متداولترین و شناخته شده ترین راه برای محافظت از ورق های فولادی در برابر خوردگی است.

فرآیند تولید ورق گالوانیزه یک پروسه ی نسبتا طولانی است که عملیات حرارتی، پاکسازی اولیه از آلودگی ها را شامل می شود سپس مرحله ی پاکسازی اصلی انجام می شود. ورق بدست آمده وارد پیشگرم کوره می شود و پوشش دهی به وسیله ی فلز مذاب صورت می گیرد. ضخامت پوشش ورق گالوانیزه به وسیله ی ابعاد و شکل سیستم خشک کن و سرعت دمش گاز و عوامل دیگر بستگی دارد. شایان ذکر است که به منظور نظارت بر ضخامت واقعی پوشش از ابزارهای اندازه گیری دقیقی مثل اشعه ی ایکس استفاده می گردد.

محصول نهایی پس از سرد شدن به شکل کلاف و یا ورق با طول های مشخص در پایان خط بسته بندی می شود. مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان از جمله واحدهای تولیدی ورق گالوانیزه در کشور است.

 

عمده ترین کاربردهای ورق گالوانیزه:

مخازن ذخیره آب

-  قطعات خودرو

-  اجزای ماشین آلات کشاورزی

قطعات لوازم خانگی مانند یخچال، بخاری و کولر

-  سقهای فلزی، پانلها و تابلوهای برق

ورق گالوانیزه 0.14
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 تاراز شهرکرد 80720.14 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
2 تاراز شهرکرد 80820.14 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.3
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد سمنان 8052 0.3 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
4 فولاد سمنان 80630.3 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
5 فولاد امیرکبیر کاشان 92180.3 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
6 فولاد امیرکبیر کاشان 92280.3 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
7 فولاد امیرکبیر کاشان 92380.3 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
8 فولاد امیرکبیر کاشان 92480.3 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
9 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 92590.3 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.34
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 92600.34 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.35
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد امیرکبیر کاشان 92190.35 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
12 فولاد امیرکبیر کاشان 92290.35 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
13 فولاد امیرکبیر کاشان 92390.35 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
14 فولاد امیرکبیر کاشان 92490.35 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.38
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
15 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 92610.38 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.4
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد سمنان 80500.4 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
17 فولاد سمنان 80610.4 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
18 هفت الماس 80930.4 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
19 هفت الماس 81050.4 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
20 فولاد امیرکبیر کاشان 92200.4 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
21 فولاد امیرکبیر کاشان 92300.4 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
22 فولاد امیرکبیر کاشان 92400.35 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
23 فولاد امیرکبیر کاشان 92500.4 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.45
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 فولاد امیرکبیر کاشان 92210.45 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
25 فولاد امیرکبیر کاشان 92310.45 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
26 فولاد امیرکبیر کاشان 92410.45 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
27 فولاد امیرکبیر کاشان 92510.45 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.48
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
28 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 92620.48 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.5
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 فولاد سمنان 80530.5 میلی مترسفارشی10000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
30 فولاد سمنان 80620.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
31 تاراز شهرکرد 80730.5 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
32 تاراز شهرکرد 80830.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
33 هفت الماس 80940.5 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
34 هفت الماس 81060.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
35 فولاد امیرکبیر کاشان 92220.5 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
36 فولاد امیرکبیر کاشان 92320.5 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
37 فولاد امیرکبیر کاشان 92420.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
38 فولاد امیرکبیر کاشان 92520.5 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.55
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 هفت الماس 80950.55 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
40 هفت الماس 81070.55 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
41 فولاد امیرکبیر کاشان 92230.55 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
42 فولاد امیرکبیر کاشان 92330.55 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
43 فولاد امیرکبیر کاشان 92430.55 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
44 فولاد امیرکبیر کاشان 92530.55 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.58
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
45 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 92630.58 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
46 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94740.58 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.6
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
47 فولاد سمنان 80510.6 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
48 فولاد سمنان 80640.6 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
49 تاراز شهرکرد 80740.6 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
50 تاراز شهرکرد 80840.6 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
51 هفت الماس 8096 0.6 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
52 هفت الماس 81080.6 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
53 فولاد امیرکبیر کاشان 92240.6 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
54 فولاد امیرکبیر کاشان 92340.6 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
55 فولاد امیرکبیر کاشان 92440.6 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
56 فولاد امیرکبیر کاشان 92540.6 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.68
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
57 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94700.68 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
58 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94750.68 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.7
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
59 فولاد سمنان 80540.7 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
60 فولاد سمنان 80650.7 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
61 تاراز شهرکرد 80750.7 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
62 تاراز شهرکرد 80850.7 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
63 هفت الماس 80970.7 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
64 هفت الماس 8109 0.7 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
65 فولاد امیرکبیر کاشان 92250.7 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
66 فولاد امیرکبیر کاشان 92350.7 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
67 فولاد امیرکبیر کاشان 92450.7 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
68 فولاد امیرکبیر کاشان 92560.7 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.78
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
69 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94710.78 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
70 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94760.78 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.8
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
71 فولاد سمنان 80550.8 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
72 فولاد سمنان 80660.8 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
73 تاراز شهرکرد 80860.8 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
74 هفت الماس 80980.8 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
75 هفت الماس 81100.8 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
76 تاراز شهرکرد 81170.8 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
77 فولاد امیرکبیر کاشان 9226 0.8 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
78 فولاد امیرکبیر کاشان 92360.8 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
79 فولاد امیرکبیر کاشان 92460.8 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.8
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
80 فولاد امیرکبیر کاشان 92570.8 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.88
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
81 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94720.88 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
82 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94770.88 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.9
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
83 فولاد سمنان 80560.9 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
84 فولاد سمنان 80670.9 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
85 تاراز شهرکرد 80760.9 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
86 تاراز شهرکرد 80870.9 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
87 هفت الماس 80990.9 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
88 هفت الماس 81110.9 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
89 فولاد امیرکبیر کاشان 92270.9 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
90 فولاد امیرکبیر کاشان 92370.9 میلی مترسفارشی1000 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
91 فولاد امیرکبیر کاشان 92470.9 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
92 فولاد امیرکبیر کاشان 92580.9 میلی مترسفارشی1250 میلی مترشیت تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 0.98
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
93 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94730.98 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
94 مجتمع فولاد روی اندود کاوه (ساوه ) 94780.98 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:14 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 1
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
95 فولاد سمنان 80571 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
96 فولاد سمنان 80681 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
97 تاراز شهرکرد 80771 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
98 تاراز شهرکرد 80881 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
99 هفت الماس 81001 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
100 هفت الماس 81121 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 1.15
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
101 تاراز شهرکرد 80781.15 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
102 تاراز شهرکرد 80891.15 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 1.25
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
103 فولاد سمنان 80581.25 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
104 فولاد سمنان 80691.25 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
105 هفت الماس 81011.25 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
106 هفت الماس 81131.25 میلی مترسفارشی1250 میلی متر رول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 1.5
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
107 فولاد سمنان 80591.5 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
108 فولاد سمنان 80701.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
109 تاراز شهرکرد 80811.5 میلی متر-1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
110 تاراز شهرکرد 80921.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
111 هفت الماس 81021.5 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
112 هفت الماس 81141.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 1.8
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
113 تاراز شهرکرد 80791.8 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
114 تاراز شهرکرد 80901.8 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 2
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
115 فولاد سمنان 80602 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
116 فولاد سمنان 80712 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
117 تاراز شهرکرد 80802 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
118 تاراز شهرکرد 80912 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
119 هفت الماس 81032 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
120 هفت الماس 81152 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
ورق گالوانیزه 2.5
# کارخانه کد محصولضخامتطولعرضحالت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
121 هفت الماس 81042.5 میلی مترسفارشی1000 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06
122 هفت الماس 81162.5 میلی مترسفارشی1250 میلی متررول تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:15 صبح - 99/07/06

0