30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

کلاف آجدار

 

در یک تقسیم بندی میلگرد به دو صورت شاخه ای و کلاف دسته بندی می شود. میلگرد کلاف همانطور که از نامش پیداست به صورت کلافهای به هم پیچیده است.

میلگرد کلاف دو دسته  است:
 

1. کلاف ساده 
2. کلاف آجدار

کلاف آجدار به دو گروه A3 , A2 تقسیم می شود.

میلگرد کلاف معمولا در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
 

کاربرد میلگرد کلاف:

ساختمانی ، خرپا و تیرچه ، سیم خاردار ، میخ و پیچ و پرچ ، سیم بکسل ، مفتول خوش تراش ، صنایع فنرسازی ، صنایع الکتروسازی و جوشکاری ، زنجیر فلزی ، فولاد زیردستی و فولاد تبدیلی.

کلاف آجدار 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
2 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
کلاف آجدار 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
4 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
کلاف آجدار 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد کویر کاشان 2328کلاف آجدار14A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
کلاف آجدار 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد کویر کاشان 2329کلاف آجدار16A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
کلاف آجدار 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06
8 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 03:46 عصر - 99/07/06

0