30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

کلاف آجدار

 

در یک تقسیم بندی میلگرد به دو صورت شاخه ای و کلاف دسته بندی می شود. میلگرد کلاف همانطور که از نامش پیداست به صورت کلافهای به هم پیچیده است.

میلگرد کلاف دو دسته  است:
 

1.کلاف ساده 
2. کلاف آجدار

کلاف آجدار به دو گروه A3,A2 تقسیم می شود.

میلگرد کلاف معمولا در صنایع پایین دستی مورد استفاده قرار می گیرد.
 

کاربرد میلگرد کلاف:

ساختمانی، خرپا و تیرچه، سیم خاردار، میخ و پیچ و پرچ، سیم بکسل، مفتول خوش تراش، صنایع فنرسازی، صنایع الکتروسازی و جوشکاری، زنجیر فلزی، فولاد زیردستی و فولاد تبدیلی.

کلاف آجدار 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
2 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
کلاف آجدار 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
4 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
کلاف آجدار 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد کویر کاشان 2328کلاف آجدار14A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
کلاف آجدار 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد کویر کاشان 2329کلاف آجدار16A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
کلاف آجدار 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12
8 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 تماس بگیرید 0 تومان
  • 01:32 عصر - 99/04/12

0