30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

ورق اسیدشویی


ورق اسیدشویی از نظر ساختار بین ورق سیاه و ورق گالوانیزه است. در فرآیند اسیدشویی از ورق، ناخالصی ها پاک شده و ورق آماده ی ورود به خط گالوانیزه می شود. ورق اسیدشویی برای کارخانجاتی که ورق را گالوانیزه می کنند و کارخانجاتی که بعد از تولید قطعه ها پروسه ی تکمیل (مانند رنگ کاری) روی آن انجام می شود، بکار می رود.

 

دلایل اسید شویی ورقها:

ورقه های حاصل از نورد گرم به دو دلیل اسید شویی می شوند.

 

1.  ورقه های بدست آمده از فرآیند پاکسازی لایه های اکسید و اسیدشویی، از نظر کیفی و شکل ظاهری بسیار قابل توجه است.

2.  به این دلیل که برخی از پوسته های اکسیدی بر روی سطح ورق سخت و ضد سایش است فرآیند بدون اسید شویی و اکسید زدایی ورق باعث می شود که غلطکهای نورد سرد سریعا ساییده شده و از تلرانس خارج شود و کلا فرآیند نورد سرد را دشوار می کند. اگر چسبندگی پوسته های اکسیدی روی سطح ورق سست و ضعیف باشد دشواری این فرآیند را دو برابر می کند. پس جهت آماده سازی ورق برای انجام فرآیند نورد سرد لازم است که قبل از فرآیند نورد سرد سطح ورق حتما اسید شویی شود.

 

کاربرد های ورق های اسید شویی:

مصارف ساختمانی: تولید لوله و پروفیل و ....

اتومبیل سازی: قسمتهای ساختمانی و چرخ اتومبیل و قطعات خودرو و قسمتهای داخلی آن مانند رینگ و شاسی
صنایع لوله سازی: تولید انواع لوله های انتقال آب، نفت و گاز، تولید مخازن گاز و مخازن تحت فشار، فرم دهی مجدد محصولات گالوانیزه، شکل دهی سرد و کشش عمیق سیلندر گاز


ابعاد ورق اسید شویی:

تولید ورق های اسید شویی به دو شکل رولی و برشی انجام می شود.

عرض رول ها معمولا 100cm و 125cm  تولید می شوند.

ورق های اسید شویی برشی دارای ابعاد 1000mm*2000mm و 2500mm*1250mm می باشند.

 

وزن ورق اسید شویی:

وزن ورق اسید شویی نیز مانند وزن ورقهای نورد گرم است.

ورق اسید شویی 2 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد مبارکه 845028رولw222 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
2 فولاد مبارکه 164307-st37 2 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
ورق اسید شویی 2.5 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
4 فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
5 فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
ورق اسید شویی 3 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
7 فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
8 فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
9 فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
ورق اسید شویی 4 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 فولاد مبارکه 106246رولst374 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01
11 فولاد مبارکه 754205-w224 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 10:42 صبح - 99/07/01

0