031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

میلگرد چیست؟

 

میلگرد به پروفیلی با سطح مقطع دایره و توپر گفته میشود که اغلب نوع فلزی آجدار آن در ساختمان سازی کاربرد دارد به طور معمول جنس میلگرد از فولاد است.تنوع میلگرد بسیار زیاد است و در صنعت انوع میلگرد تولید و استفاده می شود

 

 

:انواع میلگرد از نظر جنس

 

میلگرد فولاد کربن

میلگرد فولاد اروپایی

میلگرد گالوانیزه

میلگرد روکش اپوکسی

 

:انواع میلگرد از نظر استاندارد تولید طبق استاندارد روسی

 

 A1 (S240 ) میلگرد

A2 (S340) میلگرد

A3 (S400) میلگرد

 A4(S500) میلگرد

 

 

 

وزن میلگرد 12 متری
سایز میلگرد (cm)وزن شاخه12 متری میلگرد(kg)
85
107/8
1211
1415
1620
1825
2030
2237
2547
2858
3066
3275
3485
3695
38106
40118
 
مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات
وزن هر شاخه میلگرد (سایز)810121416182022252832
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان (kg)4/77/310/614/518/92429/635/746/257/975/7
وزن میلگرد کویر کاشان(kg)__7/51114/819/224/6303646/458/576
وزن میلگرد اهواز(kg)4/5__10/515202530________
وزن میلگرد نیشابور(kg)______14/2-14/618/8-19/224-24/429-29/436-36/446/8-47/257/8-58/5__
وزن میلگرد سیرجان(kg)____10-10/513-13/417/522/5__________
وزن میلگرد شاهین بناب(kg)4/4-4/67/0-7/310/1-10/513/8-14/318/2-18/723/1-23/728/6-29/334/5-35/444/7-44/555/9-57/373/0-74/9
وزن میلگرد ظفر بناب(kg)4/26/210/213/617/322/12835/545/9____
وزن میلگرد حسن رود(kg)4/76/91013/71822/929/6________
وزن میلگرد آذر فولاد امین(kg)4/4710/113/918/12328/334/244/65673/1
وزن میلگرد میانه(kg)______14/5192429/53646/5____
وزن میلگرد امیر کبیر خزر(kg)____10/7-11/113/7-14/218-18/52428-29________
وزن میلگرد آریان فولاد(kg)__710141823______30__
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش(kg)4/57/210/113/818/923/228/434/444/856/874/4
وزن میلگرد شاهرود(kg)________18-19/524-2529/5-31________
وزن میلگرد ارگ تبریز(kg)______14/518/5-1923-2429/535-35/5______
وزن میلگرد شمش تهران(kg)____9/5-10________________
وزن میلگرد دماوند(kg)______1517-18____________
وزن میلگرد کرمان(kg)________19____________
وزن میلگرد الیگودرز(kg)500 کیلو کلاف500 کیلو کلاف500 کیلو کلاف________________
وزن میلگرد شیراز(kg)320 کیلو کلاف320 کیلو کلاف320 کیلو کلاف320 کیلو کلاف______________
وزن میلگرد راد همدان(kg)____9/513/517/521/5273142____

 

0