30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

 

وزن ناودانی 6 متر
سایز ناودانی (cm)وزن شاخه6 متری ناودانی(kg)
630
843
1053
1263
1475
1685
1897
20113
22133
24144

 

وزن ناودانی 12 متری
سایز ناودانی (cm)وزن شاخه سبک (kg)وزن شاخه سنگین(kg)
55467
6/57385
884104
10100123
12140160
14155195
16170225
18225265
20__305
22__353
24__405
26__455
28__502
30__555
40420__

 

 

0