031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

 

ناودانی چیست ؟

 

ناودانی یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز می باشد. به عبارتی دیگر ، به مقاطع فولادی به شکل U ، ناودانی گفته میشود. این پروفیل از یک سطح افقی که آن را جان و دو سطح عمودی که بال نامیده میشوند ، تشکیل شده است.

 

ناودانی به سه روش پرسی ، فابریک نورد سرد و فابریک نورد گرم تولید میشود. در تولید به روشپرسی ، ورق فولاد را در دستگاه رول فرینک قرار می دهند. ورق فولاد شکل U  به خود میگیرد و در نتیجه محصول تولید میشود.

در روش فابریک ، از همان ابتدای تولید ، محصول به شکل ناودانی از دستگاه خارج میشود. در روش فابریک نورد سرد و گرم ، ناودانی به روش نورد گرم و سرد ساخته میشود.

 

انواع ناودانی :

 

ناودانی در دو نوع ساده و مشبک تولید میشود.

 

کاربردهای ناودانی :

 

برخی از کاربردهای ناودانی عبارتند از :

1.ساخت ماشین آلات 

2.سازه های دریایی

3.چهارچوب های فلزی

4.تجهیزات ساخت و ساز

5.ترمیم بناهای معماری 

 

جدول وزنی ناودانی :

 

 

 

 

وزن ناودانی 6 متر
سایز ناودانی (cm) وزن شاخه6 متری ناودانی(kg)
6 30
8 43
10 53
12 63
14 75
16 85
18 97
20 113
22 133
24 144

 

وزن ناودانی 12 متری
سایز ناودانی (cm) وزن شاخه سبک (kg) وزن شاخه سنگین(kg)
5 54 67
6/5 73 85
8 84 104
10 100 123
12 140 160
14 155 195
16 170 225
18 225 265
20 __ 305
22 __ 353
24 __ 405
26 __ 455
28 __ 502
30 __ 555
40 420 __

 

 

 

0