031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

 

نبشی چیست ؟

 

پروفیلی است که سطع مقطع آن دو ضلع عمود برهم بوده و از جمله مهمترین مصالح ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی و ساختمانی استفاده می شوند.

 

 

نبشی آهن پویا

 

 

نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم میشوند :

 

1.نبشی پرسی :این نبشی را از یک ورق با طول 6 متر که از وسط عرض خم شده است ، می سازند و به آن شکل می دهند.این بدین معناست که ماهیت اولیه ی این مقطع از ورق فولادی است.

 

2.نبشی فابریک :این نوع نبشی از همان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد.

 

نبشی ها از نظر شکل ظاهری به دو دسته تبدیل میشوند :

 

1.نبشی بال مساوی

 

2.نبشی بال نامساوی

 

نحوه محاسبه وزن نبشی :

 

وزن محصول برحسب کیلوگرم بوده و برای محاسبه ی آن میتوانند از فرمول زیر استفاده نمایند :

 

 

اندازه بال ها(متر) * طول(متر) * ضخامت نبشی(متر) * 7850 * 2=وزن محصول

 

 

 

 

 

وزنی نبشی
سایز نبشی (mm)وزن هر متر(kg/m)طول بال(h/mm)ضخامت بال(t/mm)وزن شاخه 6 متری(kg/m)وزن شاخه 12 متری(kg/m)
L30*30*31/33038/116/3
L30*30*41/730410/621/3
L35*35*42/0935412/525/08
L40*40*42/440414/529/04
L40*40*52/940517/835/6
L45*45*4/53/06454/518/336/7
L50*50*43/0650418/336/7
L50*50*53/750522/645/2
L50*50*64/450622/853/6
L60*60*54/560527/454/8
L60*60*65/460632/565/04
L60*60*87/0960842/585/08
L65*65*76/865740/981/9
L70*70*66/370638/276/5
L70*70*77/370744/288/5
L75*75*66/875641/182/2
L75*75*88/975853/9107/8
L80*80*89/680857/7115/5
L80*80*1011/9801071/4142/8
L90*90*79/690757/6115/3
L90*90*810/990865/4130/8
L90*90*912/290973/2146/4
L90*90*1013/4901080/4160/8
L100*100*812/2100873/2146/4
L100*100*1015/01001090180
L100*100*1217/810012106/8213/6

0