031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

فولاد مبارکه

 

مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان :

 

شركت فولاد مباركه اصفهان كه اكنون يكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي جمهوري اسلامي ايران است ، در زميني به مساحت 35  كيلومتر مربع در نزديکي شهر مباركه و در 75 كيلومتري جنوب غربي شهر اصفهان واقع شده است.
عمليات اجرايي اين مجتمع در سال 1360 آغاز گرديد ودر دوران جنگ تحميلي و زير حملات هوايي جنگنده هاي دشمن بدست تواناي سربازان پر افتخار جبهه صنعت ادامه يافت فعاليتهاي ساختماني و فني اجرا شده در دوران ساخت اين مجتمع در خاورميانه كم نظير بوده و به عنوان مثال نزديك به 18 ميليون و 700 هزار متر مكعب خاك برداري و بالغ بر يك ميليون و 845 هزار متر مكعب بتن ريزي ، يك ميليون و 800 هزار متر مربع قالب بندي و 80 هزار تن آرماتور ، حدود 150 هزار تن اسكلت فلزي ، يك ميليون متر مربع نصب پوشش و بالغ بر 500 هزار تن تجهيزات و ماشين آلات در آن نصب گرديده است.

اولين
كوره قوس الكتريكيواحد فولادسازي اين مجتمع در مهر ماه سال 1370 راه اندازي شد و در 23 ديماه سال 1371 خطوط توليد اين كارخانه بزرگ توسط رئيس جمهور وقت افتتاح گرديد. با ورود محصولات فولادي اين شركت به بازار و افزايش تدريجي توليد تا سقف ظرفيت اسمي 2/4 ميليون تن بخش عمده اي از نياز كشور به اين كالاي استراتژيك بر طرف گرديد.

اين شركت در سالهاي پس از رسيدن به ظرفيت اسمي با كسب تجربه و توانمندي اقتصادي براي پاسخگويي به نياز روز افزون بازار داخلي و خارجي و استفاده بهينه از تجهيزات و ماشين آلات توليدي موجود ، اقدام به برنامه ريزي براي افزايش توليد در قالب طرح هاي توسعه نمود و با استفاده از منابع مالي حاصل از فروش داخلي و ارزي شركت و استفاده از اعتبارات مالي ، ريالي و ارزي  اولين مرحله طرحهاي توسعه را اجرا نمود به نحوي که با اجراي اين طرح­ه ، توليد شرکت براي رسيدن به ميزان حداقل 11/3 ميليون تن مذاب برنامه­ريزي گرديده و در حال انجام مي­باشند.

 

نقشه استراژیک فولاد مبارکه :

 

 

واحدهای تولیدی :

 

1.ناحیه آهن سازی

2.ناحیه فولاد سازی ریخته گری مداوم

3.ناحیه نوردگرم

4.ناحیه نوردسرد

 

واحدهای فنی و پشتیبانی :

 

1.دفتر فنی نگهداری و تعمیرات MTO 

2.تعمیرگاه مرکزی CEW 

3.تعمیرگاه مرکزی CEM 

4.انرژی و سیالات ENF 

5.حمل و نقل و پشتیبانی TRA 

6.بازرسی فنی اتوماسیون و ابزار دقیق TAC 

 

 

ورق سیاه 2
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
1 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 75002 میلی مترst37- فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 2
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
2 ورق سیاه 2 فولاد مبارکه 75012 میلی مترst371250*2500 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 3
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
3 ورق سیاه 3 فولاد مبارکه 75023 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 4
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
4 ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 75034 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 5
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
5 ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 75045 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 6
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
6 ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 75056 میلی مترst371000*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 8
# نام کد محصول ضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
7 ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 75068 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 10
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
8 ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 750710 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 12
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
9 ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 750812 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
ورق سیاه 15
# نام کد محصولضخامتاستانداردابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
10 ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 750915 میلی مترst371500*6000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 2 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
11 ورق اسید شویی 2 میل فولاد مبارکه 845028رولw222 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
12 ورق اسید شویی 2 میل فولاد مبارکه 164307-st37 2 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 2.5 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
13 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
14 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
15 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 2.5 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
16 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
17 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
18 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 2.5 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
19 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
20 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
21 ورق اسید شویی 2.5 میل فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 3 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
22 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
23 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
24 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
25 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 3 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
26 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
27 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
28 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
29 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 3 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
30 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
31 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
32 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
33 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 3 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
34 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 708898 رولw223 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
35 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
36 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
37 ورق اسید شویی 3 میل فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:15 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 4 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
38 ورق اسید شویی 4 میل فولاد مبارکه 106246رولst374 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
39 ورق اسید شویی 4 میل فولاد مبارکه 754205-w224 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 4 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
40 ورق اسید شویی 4 میل فولاد مبارکه 106246رولst374 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
41 ورق اسید شویی 4 میل فولاد مبارکه 754205-w224 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق اسید شویی 2 میل
# نام کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
42 ورق اسید شویی 2 میل فولاد مبارکه 845028رولw222 میلی متر1000 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
43 ورق اسید شویی 2 میل فولاد مبارکه 164307-st37 2 میلی متر1250 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:16 صبح - 00/02/21
ورق روغنی 2
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
44 ورق روغنی 2 فولاد مبارکه 188482رول1250 میلی متر2 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:19 صبح - 00/02/21
ورق روغنی 1/5
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
45 ورق روغنی 1/5 فولاد مبارکه 248182رول1250 میلی متر1.5 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
ورق روغنی 1/25
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
46 ورق روغنی 1/25 فولاد مبارکه 527125رول1250 میلی متر1.25 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:19 صبح - 00/02/21
ورق روغنی 1
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
47 ورق روغنی 1 فولاد مبارکه 913271رول1250 میلی متر 1 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:19 صبح - 00/02/21
ورق روغنی 0.8
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
48 ورق روغنی 0.8 فولاد مبارکه 654075رول1250 میلی متر0.8 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:19 صبح - 00/02/21
ورق روغنی ۰.5
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
49 ورق روغنی ۰.5 فولاد مبارکه 605310رول1250 میلی متر0.5 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:19 صبح - 00/02/21
ورق روغنی 0.5
# نام کد محصولحالتعرضضخامت کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
50 ورق روغنی 0.5 فولاد مبارکه 126897رول1000 میلی متر0.5 میلی متر فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:19 صبح - 00/02/21
اسلب
# نام کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
51 اسلب فولاد مبارکه فولاد مبارکه تماس بگیرید
 • 10:20 صبح - 00/02/21
تماس بگیرید
10:20 صبح - 00/02/21

0