031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

فولاد مبارکه

 

مجتمع فولاد مبارکه ی اصفهان :

 

شركت فولاد مباركه اصفهان كه اكنون يكي از بزرگترين واحدهاي صنعتي جمهوري اسلامي ايران است ، در زميني به مساحت 35  كيلومتر مربع در نزديکي شهر مباركه و در 75 كيلومتري جنوب غربي شهر اصفهان واقع شده است.
عمليات اجرايي اين مجتمع در سال 1360 آغاز گرديد ودر دوران جنگ تحميلي و زير حملات هوايي جنگنده هاي دشمن بدست تواناي سربازان پر افتخار جبهه صنعت ادامه يافت فعاليتهاي ساختماني و فني اجرا شده در دوران ساخت اين مجتمع در خاورميانه كم نظير بوده و به عنوان مثال نزديك به 18 ميليون و 700 هزار متر مكعب خاك برداري و بالغ بر يك ميليون و 845 هزار متر مكعب بتن ريزي ، يك ميليون و 800 هزار متر مربع قالب بندي و 80 هزار تن آرماتور ، حدود 150 هزار تن اسكلت فلزي ، يك ميليون متر مربع نصب پوشش و بالغ بر 500 هزار تن تجهيزات و ماشين آلات در آن نصب گرديده است.

اولين
كوره قوس الكتريكيواحد فولادسازي اين مجتمع در مهر ماه سال 1370 راه اندازي شد و در 23 ديماه سال 1371 خطوط توليد اين كارخانه بزرگ توسط رئيس جمهور وقت افتتاح گرديد. با ورود محصولات فولادي اين شركت به بازار و افزايش تدريجي توليد تا سقف ظرفيت اسمي 2/4 ميليون تن بخش عمده اي از نياز كشور به اين كالاي استراتژيك بر طرف گرديد.

اين شركت در سالهاي پس از رسيدن به ظرفيت اسمي با كسب تجربه و توانمندي اقتصادي براي پاسخگويي به نياز روز افزون بازار داخلي و خارجي و استفاده بهينه از تجهيزات و ماشين آلات توليدي موجود ، اقدام به برنامه ريزي براي افزايش توليد در قالب طرح هاي توسعه نمود و با استفاده از منابع مالي حاصل از فروش داخلي و ارزي شركت و استفاده از اعتبارات مالي ، ريالي و ارزي  اولين مرحله طرحهاي توسعه را اجرا نمود به نحوي که با اجراي اين طرح­ه ، توليد شرکت براي رسيدن به ميزان حداقل 11/3 ميليون تن مذاب برنامه­ريزي گرديده و در حال انجام مي­باشند.

 

نقشه استراژیک فولاد مبارکه :

 

 

واحدهای تولیدی :

 

1.ناحیه آهن سازی

2.ناحیه فولاد سازی ریخته گری مداوم

3.ناحیه نوردگرم

4.ناحیه نوردسرد

 

واحدهای فنی و پشتیبانی :

 

1.دفتر فنی نگهداری و تعمیرات MTO 

2.تعمیرگاه مرکزی CEW 

3.تعمیرگاه مرکزی CEM 

4.انرژی و سیالات ENF 

5.حمل و نقل و پشتیبانی TRA 

6.بازرسی فنی اتوماسیون و ابزار دقیق TAC 

 

 

ورق سیاه 2
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد مبارکه 75002 میلی مترst37- تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 2
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 فولاد مبارکه 75012 میلی مترst371250*2500 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 3
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد مبارکه 75023 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 4
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 فولاد مبارکه 75034 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 5
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد مبارکه 75045 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 6
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد مبارکه 75056 میلی مترst371000*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 8
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد مبارکه 75068 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 10
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 فولاد مبارکه 750710 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 12
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 فولاد مبارکه 750812 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق سیاه 15
# کارخانه کد محصولضخامتاستانداردابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 فولاد مبارکه 750915 میلی مترst371500*6000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:04 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 2 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد مبارکه 845028رولw222 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
12 فولاد مبارکه 164307-st37 2 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 2.5 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
14 فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
15 فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 2.5 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
17 فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
18 فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 2.5 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
19 فولاد مبارکه 214357رول st372.5 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
20 فولاد مبارکه 747228رول w222.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
21 فولاد مبارکه 703025رولst372.5 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 3 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
23 فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
24 فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
25 فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 3 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
26 فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
27 فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
28 فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
29 فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 3 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
30 فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
31 فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
32 فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
33 فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 3 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد مبارکه 708898رولw223 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
35 فولاد مبارکه 507725رول W223 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
36 فولاد مبارکه 589181رول st373 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
37 فولاد مبارکه 699046رولst373 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 4 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 فولاد مبارکه 106246رولst374 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
39 فولاد مبارکه 754205-w224 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 4 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد مبارکه 106246رولst374 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
41 فولاد مبارکه 754205-w224 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق اسید شویی 2 میل
# کارخانه کد محصولحالتآلیاژضخامتابعاد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
42 فولاد مبارکه 845028رولw222 میلی متر1000 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:28 صبح - 99/12/12
43 فولاد مبارکه 164307-st37 2 میلی متر1250 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:27 صبح - 99/12/12
ورق روغنی 2
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
44 فولاد مبارکه 188482رول1250 میلی متر2 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
ورق روغنی 1/5
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
45 فولاد مبارکه 248182رول1250 میلی متر1.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
ورق روغنی 1/25
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 فولاد مبارکه 527125رول1250 میلی متر1.25 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
ورق روغنی 1
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
47 فولاد مبارکه 913271رول1250 میلی متر1 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
ورق روغنی 0.8
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
48 فولاد مبارکه 654075رول1250 میلی متر0.8 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
ورق روغنی ۰.5
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
49 فولاد مبارکه 605310رول1250 میلی متر0.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
ورق روغنی 0.5
# کارخانه کد محصولحالتعرضضخامت تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
50 فولاد مبارکه 126897رول1000 میلی متر0.5 میلی متر تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12
اسلب
# کارخانه تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
51 فولاد مبارکه تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:30 صبح - 99/12/12

0