031 - 910 - 100 - 30     031 - 3202     021 - 910 - 100 - 30

فولاد کویر کاشان

مجتمع فولاد کویرکاشان :


شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در زمینه ی بازرگانی و تجارت و همچنین در زمینه ی تولید انواع میلگرد فولادی فعالیت دارد. که شامل تولید انواع میلگرد
 آجدار کویر کاشان
میلگرد ساده کویرکاشان
میلگرد شاخه ای کویرکاشان 
میلگرد کلاف ساده کویر کاشان
در کلیه مقاطع مورد نیاز در کشور می باشد.
ظرفیت تولید این کارخانه به 350000 هزار تن در سال می رسد. سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد. 
نتیجتا در سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشین آلات با کمپانی منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.
 

آدرس کارخانه :

کاشان ، آران و بیدگل ،جاده عباس آباد ، بعد از پادگان شهید کبریایی ، مجتمع فولاد کویر کاشان

 

تلفن :

03154736000

 

فکس :

03154736001
 

میلگرد A2 14
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
1 میلگرد A2 14 فولاد کویر کاشان 1654شاخه 12متری14A2درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A2 16
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
2 میلگرد A2 16 فولاد کویر کاشان 1655شاخه 12 متری16A2درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A2 8
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
3 میلگرد A2 8 فولاد کویر کاشان 2251شاخه 12 متری8A2درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,800 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A2 10
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
4 میلگرد A2 10 فولاد کویر کاشان 2252شاخه 12 متری10A2درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,400 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 14
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
5 میلگرد A1 14 فولاد کویر کاشان 2254ساده14A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 16
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
6 میلگرد A1 16 فولاد کویر کاشان 2255ساده16A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 18
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
7 میلگرد A1 18 فولاد کویر کاشان 2256ساده18A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 20
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
8 میلگرد A1 20 فولاد کویر کاشان 2257ساده20A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 22
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
9 میلگرد A1 22 فولاد کویر کاشان 2258ساده22A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 25
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
10 میلگرد A1 25 فولاد کویر کاشان 2259ساده25A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 28
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
11 میلگرد A1 28 فولاد کویر کاشان 2260ساده28A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 30
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
12 میلگرد A1 30 فولاد کویر کاشان 2261ساده30A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 32
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
13 میلگرد A1 32 فولاد کویر کاشان 2262ساده32A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 34
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
14 میلگرد A1 34 فولاد کویر کاشان 2263ساده34A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 36
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
15 میلگرد A1 36 فولاد کویر کاشان 2264ساده36A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 12
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
16 میلگرد A3 12 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری12A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,500 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 14
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
17 میلگرد A3 14 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری14A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,100 تومان
 • 10:05 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 16
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
18 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری16A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,100 تومان
 • 10:05 صبح - 00/02/21
19 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 9 متری16A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 18
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
20 میلگرد A3 18 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری18A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:05 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 20
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
21 میلگرد A3 20 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری20A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 22
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
22 میلگرد A3 22 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری22A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 25
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
23 میلگرد A3 25 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری25A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 28
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
24 میلگرد A3 28 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری28A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 30
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
25 میلگرد A3 30 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری30A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 32
# نام حالتسایز استانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
26 میلگرد A3 32 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری32A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 13,900 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 10
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
27 میلگرد A4 10 فولاد کویر کاشان 3451شاخه 12 متری10A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,850 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 12
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
28 میلگرد A4 12 فولاد کویر کاشان 3452شاخه 12 متری12A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,650 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 14
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
29 میلگرد A4 14 فولاد کویر کاشان 3453شاخه 12 متری14A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 16
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
30 میلگرد A4 16 فولاد کویر کاشان 3454شاخه 12 متری16A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 18
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
31 میلگرد A4 18 فولاد کویر کاشان 3455شاخه 12 متری18A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,500 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 20
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
32 میلگرد A4 20 فولاد کویر کاشان 3456شاخه 12 متری20A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,500 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 22
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
33 میلگرد A4 22 فولاد کویر کاشان 3457شاخه 12 متری22A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,500 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 25
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
34 میلگرد A4 25 فولاد کویر کاشان 3458شاخه 12 متری25A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,500 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 28
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
35 میلگرد A4 28 فولاد کویر کاشان 3459شاخه 12 متری28A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 32
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
36 میلگرد A4 32 فولاد کویر کاشان 3461شاخه 12 متری32A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 36
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
37 میلگرد A4 36 فولاد کویر کاشان 3462شاخه 12 متری36A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A4 40
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
38 میلگرد A4 40 فولاد کویر کاشان 3463شاخه 12 متری40A4درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 38
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
39 میلگرد A1 38 فولاد کویر کاشان 3862ساده38A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 40
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
40 میلگرد A1 40 فولاد کویر کاشان 3863ساده40A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 45
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
41 میلگرد A1 45 فولاد کویر کاشان 3834ساده45A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 50
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
42 میلگرد A1 50 فولاد کویر کاشان 3865ساده50A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
میلگرد A2 12
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
43 میلگرد A2 12 فولاد کویر کاشان 4253شاخه 12 متری12A2درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,400 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 12
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
44 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
45 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 16
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
46 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری16A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,100 تومان
 • 10:05 صبح - 00/02/21
47 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 9 متری16A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 40
# نام حالتسایز استانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
48 میلگرد A3 40 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری40A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 36
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
49 میلگرد A3 36 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری36A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 10
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
50 میلگرد A3 10 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری10A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,500 تومان
 • 10:04 صبح - 00/02/21
میلگرد A3 8
# نام حالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
51 میلگرد A3 8 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری8A3درب کارخانه فولاد کویر کاشان 14,900 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 5.5
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
52 کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان 2225کلاف ساده5.5 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 6.5
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
53 کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان 2227کلاف ساده6.5 فولاد کویر کاشان 16,500 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 8
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
54 کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان 2229کلاف ساده8 فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 10
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
55 کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان 2232کلاف ساده10 فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 12
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
56 کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان 2234کلاف ساده12 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 14
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
57 کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان 2237کلاف ساده14 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 16.5
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
58 کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان 2238کلاف ساده16.5 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 8
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
59 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 فولاد کویر کاشان 15,100 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
60 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 فولاد کویر کاشان 15,200 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 10
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
61 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 فولاد کویر کاشان 15,100 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
62 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 فولاد کویر کاشان 15,200 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 8
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
63 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 فولاد کویر کاشان 15,100 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
64 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 فولاد کویر کاشان 15,200 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 10
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
65 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 فولاد کویر کاشان 15,100 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
66 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 فولاد کویر کاشان 15,200 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 12
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
67 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
68 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 14
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
69 کلاف آجدار 14 فولاد کویر کاشان 2328کلاف آجدار14A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:07 صبح - 00/02/21
کلاف آجدار 16
# نام کد محصولحالتسایزاستاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
70 کلاف آجدار 16 فولاد کویر کاشان 2329کلاف آجدار16A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:08 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 6
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
71 کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان 738344کلاف ساده6 فولاد کویر کاشان 16,500 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 7
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
72 کلاف ساده 7 فولاد کویر کاشان 113414کلاف ساده7 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 8.5
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
73 کلاف ساده 8.5 فولاد کویر کاشان 252230کلاف ساده8.5 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 9
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
74 کلاف ساده 9 فولاد کویر کاشان 205001کلاف ساده9 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 11
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
75 کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان 356255کلاف ساده11 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 12.5
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
76 کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان 643792کلاف ساده12.5 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
کلاف ساده 13
# نام کد محصولحالتسایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
77 کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان 536688کلاف ساده13 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 10:18 صبح - 00/02/21
میلگرد A1 12
# نام کد محصولحالتسایزاستانداردمحل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
78 میلگرد A1 12 فولاد کویر کاشان 854687ساده12A1درب کارخانه فولاد کویر کاشان 15,600 تومان
 • 10:03 صبح - 00/02/21

0