30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

فولاد کویر کاشان

مجتمع فولاد کویرکاشان 


شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در زمینه ی بازرگانی و تجارت و همچنین در زمینه ی تولید انواع میلگرد فولادی فعالیت دارد. که شامل تولید انواع میلگرد
 آجدار کویر کاشان
میلگرد ساده کویرکاشان
میلگرد شاخه ای کویرکاشان 
میلگرد کلاف ساده کویر کاشان
در کلیه مقاطع مورد نیاز در کشور می باشد.
ظرفیت تولید این کارخانه به 350000 هزار تن در سال می رسد. سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد. 
نتیجتا در سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشین آلات با کمپانی منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.
برای دسترسی به قیمت میلگرد کویر کاشان می توانید به
سایت آهن پویا مراجعه کنید، ما در تلاشیم تا بتوانیم قیمت ها را بصورت دسته بندی روزانه  برای شما قرار دهیم، تا شما بتوانید در کوتاه ترین زمان به قیمت ها دسترسی داشته باشید. اگر شغل شما با آهن و فولاد در ارتباط است می توانید قیمت میلگرد کاشان در بازار را بصورت روزانه از سایت آهن پویا مشاهده کنید. برای دریافت مشاوره رایگان قبل از خرید می توانید با کارشناسان آهن پویا در ارتباط باشید.

 

میلگرد A2 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کویر کاشان 1654شاخه 12متری14A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
میلگرد A2 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 فولاد کویر کاشان 1655شاخه 12 متری16A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:18 صبح - 99/07/06
میلگرد A2 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 2251شاخه 12 متری8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A2 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 فولاد کویر کاشان 2252شاخه 12 متری10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد کویر کاشان 2254ساده14A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد کویر کاشان 2255ساده16A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد کویر کاشان 2256ساده18A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 فولاد کویر کاشان 2257 ساده20A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 فولاد کویر کاشان 2258ساده22A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 فولاد کویر کاشان 2259ساده25A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد کویر کاشان 2260ساده28A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
12 فولاد کویر کاشان 2261ساده30A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 فولاد کویر کاشان 2262ساده32A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 34
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 فولاد کویر کاشان 2263ساده34A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 36
# کارخانه کد محصولحالتسایز استاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
15 فولاد کویر کاشان 2264ساده36A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد کویر کاشان 2303شاخه 12 متری12A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 فولاد کویر کاشان 2304شاخه 12 متری14A3 12,100 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
18 فولاد کویر کاشان 2305شاخه 12 متری16A3 12,100 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
19 فولاد کویر کاشان 4659شاخه 9 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 فولاد کویر کاشان 2306شاخه 12 متری18A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 فولاد کویر کاشان 2307شاخه 12 متری20A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 فولاد کویر کاشان 2308شاخه 12 متری22A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 فولاد کویر کاشان 2309شاخه 12 متری25A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 فولاد کویر کاشان 2310شاخه 12 متری28A3 12,000 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 فولاد کویر کاشان 2311شاخه 12 متری30A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
26 فولاد کویر کاشان 2312شاخه 12 متری32A3 12,300 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 فولاد کویر کاشان 3451شاخه 12 متری10A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
28 فولاد کویر کاشان 3452شاخه 12 متری12A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 فولاد کویر کاشان 3453شاخه 12 متری14A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
30 فولاد کویر کاشان 3454شاخه 12 متری16A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 فولاد کویر کاشان 3455شاخه 12 متری18A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
32 فولاد کویر کاشان 3456شاخه 12 متری20A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
33 فولاد کویر کاشان 3457شاخه 12 متری22A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد کویر کاشان 3458شاخه 12 متری25A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 فولاد کویر کاشان 3459شاخه 12 متری28A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 فولاد کویر کاشان 3461شاخه 12 متری32A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
37 فولاد کویر کاشان 3462شاخه 12 متری36A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A4 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 فولاد کویر کاشان 3463شاخه 12 متری40A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 38
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 فولاد کویر کاشان 3862ساده38A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد کویر کاشان 3863ساده40A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 45
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
41 فولاد کویر کاشان 3834ساده45A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 50
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
42 فولاد کویر کاشان 3865ساده50A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A2 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 فولاد کویر کاشان 4253شاخه 12 متری12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
44 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
45 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 فولاد کویر کاشان 2305شاخه 12 متری16A3 12,100 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
47 فولاد کویر کاشان 4659شاخه 9 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
48 فولاد کویر کاشان 4660شاخه 12 متری40A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
49 فولاد کویر کاشان 4661شاخه 12 متری36A3 12,600 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
50 فولاد کویر کاشان 4662شاخه 12 متری10A3 12,400 تومان 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
میلگرد A3 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
51 فولاد کویر کاشان 4860شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 5.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
52 فولاد کویر کاشان 2225کلاف ساده5.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 6.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
53 فولاد کویر کاشان 2227کلاف ساده6.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 8
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 فولاد کویر کاشان 2229کلاف ساده8 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 10
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
55 فولاد کویر کاشان 2232کلاف ساده10 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 12
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
56 فولاد کویر کاشان 2234کلاف ساده12 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 14
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
57 فولاد کویر کاشان 2237کلاف ساده14 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 16.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
58 فولاد کویر کاشان 2238کلاف ساده16.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
59 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
60 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
61 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
62 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
63 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
64 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
65 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
66 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
67 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
68 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
69 فولاد کویر کاشان 2328کلاف آجدار14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:16 صبح - 99/07/06
کلاف آجدار 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
70 فولاد کویر کاشان 2329کلاف آجدار16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:17 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 6
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
71 فولاد کویر کاشان 738344کلاف ساده6 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 7
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
72 فولاد کویر کاشان 113414کلاف ساده7 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 8.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
73 فولاد کویر کاشان 252230کلاف ساده8.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 9
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
74 فولاد کویر کاشان 205001کلاف ساده9 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 11
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
75 فولاد کویر کاشان 356255کلاف ساده11 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 12.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
76 فولاد کویر کاشان 643792کلاف ساده12.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
کلاف ساده 13
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
77 فولاد کویر کاشان 536688کلاف ساده13 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06
میلگرد A1 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
78 فولاد کویر کاشان 854687ساده12A1 تماس بگیرید 0 تومان
 • 09:10 صبح - 99/07/06

0