031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

فولاد کویر کاشان

مجتمع فولاد کویرکاشان :


شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در زمینه ی بازرگانی و تجارت و همچنین در زمینه ی تولید انواع میلگرد فولادی فعالیت دارد. که شامل تولید انواع میلگرد
 آجدار کویر کاشان
میلگرد ساده کویرکاشان
میلگرد شاخه ای کویرکاشان 
میلگرد کلاف ساده کویر کاشان
در کلیه مقاطع مورد نیاز در کشور می باشد.
ظرفیت تولید این کارخانه به 350000 هزار تن در سال می رسد. سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد. 
نتیجتا در سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشین آلات با کمپانی منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.
 

شماره تماس با کارشناسان آهن پویا:

 

03191010030

میلگرد A2 14
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
1 میلگرد A2 14 فولاد کویر کاشان 1654 شاخه 12متری 14 A2 درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:54 صبح - 00/08/05
میلگرد A2 16
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
2 میلگرد A2 16 فولاد کویر کاشان 1655 شاخه 12 متری 16 A2 درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:54 صبح - 00/08/05
میلگرد A2 8
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
3 میلگرد A2 8 فولاد کویر کاشان 2251 شاخه 12 متری 8 A2 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,300 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A2 10
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
4 میلگرد A2 10 فولاد کویر کاشان 2252 شاخه 12 متری 10 A2 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 14
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
5 میلگرد A1 14 فولاد کویر کاشان 2254 ساده 14 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 16
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
6 میلگرد A1 16 فولاد کویر کاشان 2255 ساده 16 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 18
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
7 میلگرد A1 18 فولاد کویر کاشان 2256 ساده 18 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 20
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
8 میلگرد A1 20 فولاد کویر کاشان 2257 ساده 20 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:55 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 22
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
9 میلگرد A1 22 فولاد کویر کاشان 2258 ساده 22 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 25
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
10 میلگرد A1 25 فولاد کویر کاشان 2259 ساده 25 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 28
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
11 میلگرد A1 28 فولاد کویر کاشان 2260 ساده 28 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 30
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
12 میلگرد A1 30 فولاد کویر کاشان 2261 ساده 30 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 32
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
13 میلگرد A1 32 فولاد کویر کاشان 2262 ساده 32 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 34
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
14 میلگرد A1 34 فولاد کویر کاشان 2263 ساده 34 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 36
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
15 میلگرد A1 36 فولاد کویر کاشان 2264 ساده 36 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 12
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
16 میلگرد A3 12 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 12 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,900 تومان
 • 08:51 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 14
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
17 میلگرد A3 14 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 14 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 16
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
18 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 16 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
19 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 9 متری 16 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 18
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
20 میلگرد A3 18 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 18 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 20
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
21 میلگرد A3 20 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 20 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 22
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
22 میلگرد A3 22 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 22 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 25
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
23 میلگرد A3 25 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 25 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 28
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
24 میلگرد A3 28 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 28 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 30
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
25 میلگرد A3 30 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 30 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 32
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
26 میلگرد A3 32 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 32 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 10
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
27 میلگرد A4 10 فولاد کویر کاشان 3451 شاخه 12 متری 10 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,800 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 12
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
28 میلگرد A4 12 فولاد کویر کاشان 3452 شاخه 12 متری 12 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 14
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
29 میلگرد A4 14 فولاد کویر کاشان 3453 شاخه 12 متری 14 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 16
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
30 میلگرد A4 16 فولاد کویر کاشان 3454 شاخه 12 متری 16 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 18
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
31 میلگرد A4 18 فولاد کویر کاشان 3455 شاخه 12 متری 18 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 20
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
32 میلگرد A4 20 فولاد کویر کاشان 3456 شاخه 12 متری 20 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 22
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
33 میلگرد A4 22 فولاد کویر کاشان 3457 شاخه 12 متری 22 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 25
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
34 میلگرد A4 25 فولاد کویر کاشان 3458 شاخه 12 متری 25 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 28
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
35 میلگرد A4 28 فولاد کویر کاشان 3459 شاخه 12 متری 28 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 32
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
36 میلگرد A4 32 فولاد کویر کاشان 3461 شاخه 12 متری 32 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 36
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
37 میلگرد A4 36 فولاد کویر کاشان 3462 شاخه 12 متری 36 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A4 40
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
38 میلگرد A4 40 فولاد کویر کاشان 3463 شاخه 12 متری 40 A4 درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:54 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 38
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
39 میلگرد A1 38 فولاد کویر کاشان 3862 ساده 38 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 40
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
40 میلگرد A1 40 فولاد کویر کاشان 3863 ساده 40 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 19,200 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 45
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
41 میلگرد A1 45 فولاد کویر کاشان 3834 ساده 45 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:55 صبح - 00/08/05
میلگرد A1 50
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
42 میلگرد A1 50 فولاد کویر کاشان 3865 ساده 50 A1 درب کارخانه فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:55 صبح - 00/08/05
میلگرد A2 12
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
43 میلگرد A2 12 فولاد کویر کاشان 4253 شاخه 12 متری 12 A2 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 12
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
44 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 4658 کلاف آجدار 12 A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:54 صبح - 00/08/05
45 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 2327 کلاف آجدار 12 A3 فولاد کویر کاشان 17,500 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 16
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
46 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 16 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
47 میلگرد A3 16 فولاد کویر کاشان شاخه 9 متری 16 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,700 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 40
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
48 میلگرد A3 40 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 40 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 36
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
49 میلگرد A3 36 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 36 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 10
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
50 میلگرد A3 10 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 10 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 16,900 تومان
 • 08:51 صبح - 00/08/05
میلگرد A3 8
# نام حالت سایز استاندارد محل بارگیری کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
51 میلگرد A3 8 فولاد کویر کاشان شاخه 12 متری 8 A3 درب کارخانه فولاد کویر کاشان 17,700 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 5.5
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
52 کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان 2225 کلاف ساده 5.5 فولاد کویر کاشان 18,500 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 6.5
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
53 کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان 2227 کلاف ساده 6.5 فولاد کویر کاشان 17,400 تومان
 • 08:52 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 8
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
54 کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان 2229 کلاف ساده 8 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 10
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
55 کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان 2232 کلاف ساده 10 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 12
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
56 کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان 2234 کلاف ساده 12 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 14
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
57 کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان 2237 کلاف ساده 14 فولاد کویر کاشان 18,500 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 16.5
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
58 کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان 2238 کلاف ساده 16.5 فولاد کویر کاشان 18,500 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 8
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
59 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2270 کلاف آجدار 8 A2 فولاد کویر کاشان 17,200 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
60 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2325 کلاف آجدار 8 A3 فولاد کویر کاشان 17,500 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 10
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
61 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2271 کلاف آجدار 10 A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:55 صبح - 00/08/05
62 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2326 کلاف آجدار 10 A3 فولاد کویر کاشان 17,500 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 8
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
63 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2270 کلاف آجدار 8 A2 فولاد کویر کاشان 17,200 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
64 کلاف آجدار 8 فولاد کویر کاشان 2325 کلاف آجدار 8 A3 فولاد کویر کاشان 17,500 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 10
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
65 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2271 کلاف آجدار 10 A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:55 صبح - 00/08/05
66 کلاف آجدار 10 فولاد کویر کاشان 2326 کلاف آجدار 10 A3 فولاد کویر کاشان 17,500 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 12
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
67 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 4658 کلاف آجدار 12 A2 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:54 صبح - 00/08/05
68 کلاف آجدار 12 فولاد کویر کاشان 2327 کلاف آجدار 12 A3 فولاد کویر کاشان 17,500 تومان
 • 08:50 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 14
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
69 کلاف آجدار 14 فولاد کویر کاشان 2328 کلاف آجدار 14 A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:55 صبح - 00/08/05
کلاف آجدار 16
# نام کد محصول حالت سایز استاندارد کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
70 کلاف آجدار 16 فولاد کویر کاشان 2329 کلاف آجدار 16 A3 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 08:54 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 6
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
71 کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان 738344 کلاف ساده 6 فولاد کویر کاشان 18,100 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 7
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
72 کلاف ساده 7 فولاد کویر کاشان 113414 کلاف ساده 7 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 09:10 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 8.5
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
73 کلاف ساده 8.5 فولاد کویر کاشان 252230 کلاف ساده 8.5 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 9
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
74 کلاف ساده 9 فولاد کویر کاشان 205001 کلاف ساده 9 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 11
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
75 کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان 356255 کلاف ساده 11 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 12.5
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
76 کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان 643792 کلاف ساده 12.5 فولاد کویر کاشان 18,300 تومان
 • 08:49 صبح - 00/08/05
کلاف ساده 13
# نام کد محصول حالت سایز کارخانه قیمت توضیحات بیشتر خرید
77 کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان 536688 کلاف ساده 13 فولاد کویر کاشان تماس بگیرید
 • 09:09 صبح - 00/08/05