30 100 910 - 021

30 100 910 - 031

صداقت - کیفیت - رضایتمندی مشتری

فولاد کویر کاشان

مجتمع فولاد کویرکاشان :


شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر در زمینه ی بازرگانی و تجارت و همچنین در زمینه ی تولید انواع میلگرد فولادی فعالیت دارد. که شامل تولید انواع میلگرد
 آجدار کویر کاشان
میلگرد ساده کویرکاشان
میلگرد شاخه ای کویرکاشان 
میلگرد کلاف ساده کویر کاشان
در کلیه مقاطع مورد نیاز در کشور می باشد.
ظرفیت تولید این کارخانه به 350000 هزار تن در سال می رسد. سهامداران شرکت بدوا درسال 1379 شرکت بازرگانی بین المللی سپید فراب کویر را تاسیس نموده که صرفا در زمینه بازرگانی و تجارت فعالیت می نمود پس از مدتی سهامداران با شناخت صحیح بازار و نیازهای اقتصادی منطقه نسبت به تغییر ماهیت فعالیت به شکل تولیدی اقدام نموده و بدین سان شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر همزمان با تاسیس در منطقه محروم  و کمتر توسعه یافته آران و بیدگل از توابع کاشان مژده اشتغال زایی ، تولید و رونق اقتصادی و اجتماعی منقطه را با خود به ارمغان آورد. 
نتیجتا در سال 1381 اعلامیه رسمی تاسیس در زمینه احداث یک واحد نورد میلگرد فولادی از سازمان صنایع و معادن استان اصفهان دریافت گردید و متعاقبا قرارداد مربوط به خرید ماشین آلات با کمپانی منعقد گردیده و پس از طی مراحل تست ،تولید رسمی از سال 1386 آغاز گردید.
 

آدرس کارخانه :

کاشان ، آران و بیدگل ،جاده عباس آباد ، بعد از پادگان شهید کبریایی ، مجتمع فولاد کویر کاشان

 

تلفن :

03154736000

 

فکس :

03154736001
 

میلگرد A2 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
1 فولاد کویر کاشان 1654شاخه 12متری14A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A2 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
2 فولاد کویر کاشان 1655شاخه 12 متری16A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A2 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
3 فولاد کویر کاشان 2251شاخه 12 متری8A2 12,300 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A2 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
4 فولاد کویر کاشان 2252شاخه 12 متری10A2 11,900 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
5 فولاد کویر کاشان 2254ساده14A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
6 فولاد کویر کاشان 2255ساده16A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
7 فولاد کویر کاشان 2256ساده18A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
8 فولاد کویر کاشان 2257ساده20A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
9 فولاد کویر کاشان 2258ساده22A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
10 فولاد کویر کاشان 2259ساده25A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
11 فولاد کویر کاشان 2260ساده28A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
12 فولاد کویر کاشان 2261ساده30A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
13 فولاد کویر کاشان 2262ساده32A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 34
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
14 فولاد کویر کاشان 2263ساده34A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
15 فولاد کویر کاشان 2264ساده36A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
16 فولاد کویر کاشان 2303شاخه 12 متری12A3 12,200 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
17 فولاد کویر کاشان 2304شاخه 12 متری14A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
18 فولاد کویر کاشان 2305شاخه 12 متری16A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
19 فولاد کویر کاشان 4659شاخه 9 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
20 فولاد کویر کاشان 2306شاخه 12 متری18A3 11,800 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
21 فولاد کویر کاشان 2307شاخه 12 متری20A3 11,800 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
22 فولاد کویر کاشان 2308شاخه 12 متری22A3 11,800 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
23 فولاد کویر کاشان 2309شاخه 12 متری25A3 11,800 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
24 فولاد کویر کاشان 2310شاخه 12 متری28A3 11,800 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 30
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
25 فولاد کویر کاشان 2311شاخه 12 متری30A3 11,800 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
26 فولاد کویر کاشان 2312شاخه 12 متری32A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
27 فولاد کویر کاشان 3451شاخه 12 متری10A4 12,800 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
28 فولاد کویر کاشان 3452شاخه 12 متری12A4 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
29 فولاد کویر کاشان 3453شاخه 12 متری14A4 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
30 فولاد کویر کاشان 3454شاخه 12 متری16A4 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 18
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
31 فولاد کویر کاشان 3455شاخه 12 متری18A4 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 20
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
32 فولاد کویر کاشان 3456شاخه 12 متری20A4 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 22
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
33 فولاد کویر کاشان 3457شاخه 12 متری22A4 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 25
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
34 فولاد کویر کاشان 3458شاخه 12 متری25A4 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 28
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
35 فولاد کویر کاشان 3459شاخه 12 متری28A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 32
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
36 فولاد کویر کاشان 3461شاخه 12 متری32A4 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
37 فولاد کویر کاشان 3462شاخه 12 متری36A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A4 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
38 فولاد کویر کاشان 3463شاخه 12 متری40A4 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:54 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 38
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
39 فولاد کویر کاشان 3862ساده38A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
40 فولاد کویر کاشان 3863ساده40A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 45
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
41 فولاد کویر کاشان 3834ساده45A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 50
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
42 فولاد کویر کاشان 3865ساده50A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A2 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
43 فولاد کویر کاشان 4253شاخه 12 متری12A2 11,900 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
44 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
45 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
46 فولاد کویر کاشان 2305 شاخه 12 متری16A3 11,900 تومان 0 تومان
 • 11:55 صبح - 99/09/14
47 فولاد کویر کاشان 4659شاخه 9 متری16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 40
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
48 فولاد کویر کاشان 4660شاخه 12 متری40A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 36
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
49 فولاد کویر کاشان 4661شاخه 12 متری36A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
50 فولاد کویر کاشان 4662شاخه 12 متری10A3 12,200 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
میلگرد A3 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
51 فولاد کویر کاشان 4860شاخه 12 متری8A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 5.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
52 فولاد کویر کاشان 2225کلاف ساده5.5 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 6.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
53 فولاد کویر کاشان 2227کلاف ساده6.5 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 8
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
54 فولاد کویر کاشان 2229کلاف ساده8 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 10
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
55 فولاد کویر کاشان 2232کلاف ساده10 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 12
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
56 فولاد کویر کاشان 2234کلاف ساده12 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 14
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
57 فولاد کویر کاشان 2237کلاف ساده14 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 16.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
58 فولاد کویر کاشان 2238کلاف ساده16.5 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
59 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
60 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
61 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
62 فولاد کویر کاشان 2326 کلاف آجدار10A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 8
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
63 فولاد کویر کاشان 2270کلاف آجدار8A2 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
64 فولاد کویر کاشان 2325کلاف آجدار8A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 10
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
65 فولاد کویر کاشان 2271کلاف آجدار10A2 12,400 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
66 فولاد کویر کاشان 2326کلاف آجدار10A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
67 فولاد کویر کاشان 4658کلاف آجدار12A2 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
68 فولاد کویر کاشان 2327کلاف آجدار12A3 12,500 تومان 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 14
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
69 فولاد کویر کاشان 2328کلاف آجدار14A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف آجدار 16
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
70 فولاد کویر کاشان 2329کلاف آجدار16A3 تماس بگیرید 0 تومان
 • 11:52 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 6
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
71 فولاد کویر کاشان 738344کلاف ساده6 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 7
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
72 فولاد کویر کاشان 113414کلاف ساده7 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 8.5
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
73 فولاد کویر کاشان 252230کلاف ساده8.5 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 9
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
74 فولاد کویر کاشان 205001کلاف ساده9 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 11
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
75 فولاد کویر کاشان 356255کلاف ساده11 13,200 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 12.5
# کارخانه کد محصولحالت سایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
76 فولاد کویر کاشان 643792کلاف ساده12.5 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
کلاف ساده 13
# کارخانه کد محصولحالتسایز تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
77 فولاد کویر کاشان 536688کلاف ساده13 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14
میلگرد A1 12
# کارخانه کد محصولحالتسایزاستاندارد تومان اختلاف روز قبل توضیحات بیشتر
78 فولاد کویر کاشان 854687ساده12A1 13,500 تومان 0 تومان
 • 11:32 صبح - 99/09/14

2